Arrangerer Trekonstruksjonsdagen for første gang

Trekonstruksjonsdagen arrangeres for første gang 11. juni i og vil fokusere på høyhus.

Åtte prosjekteksempler fra Europa og Australia blir presentert av de rådgivende ingeniørene som utførte de statiske beregningene. Prosjektene har ulike konstruksjonsprinsipper. Målsettingen er å gi ingeniører, arkitekter og entreprenører mer kunnskap om ulike konstruksjonsløsninger for høyhus i tre.

Ved å presentere åtte gjennomførte byggeprosjekter fra Europa og Australia ønsker man å vise hvordan bæresystemene er blitt løst og kort gi innblikk i hvordan man har ivaretatt branntekniske og lydtekniske krav.

Forum For Trekonstruksjoner (FFT) og Tekna/NITO (Faggruppen for bygg og anlegg) er arrangør.