Arrangerer samling om åpenhetsloven - se live på bygg.no

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2022. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen senest skal offentliggjøres 30. juni 2023. Onsdag arrangerers et seminar/webinar om åpenhetsloven.

– Det nærmer seg nå ett år siden åpenhetsloven trådte i kraft og første redegjørelse fra bedriftene. Denne samlingen bør derfor være av stor interesse ettersom alle leverandører som er omfattet av åpenhetsloven er pliktig til å rapportere hvordan de jobber med aktsomhetsvurderinger innen 30. juni i år. Målet er å gi bedriftene hjelp til denne rapporteringsplikten, sier Øystein Seljeflot, advokat i EBA og ansvarlig for arrangementet, som er åpent for alle.

Han viser til at dette er nytt for bedriftene.

– Vi tror derfor mange er interessert i tips og veiledning om hvordan en slik redegjørelse kan utformes. Forbrukertilsynet har bekreftet at de holder innlegg på seminaret og i tillegg bidrar ressurspersoner i EBA/BNLs arbeidsgruppe som på bransjenivå jobber med kartlegging av verdikjeder og aktsomhetsvurderinger, sier Seljeflot i en melding til Byggeindustrien.

Øystein Seljeflot. Foto: Svanhild Blakstad

Øystein Seljeflot. Foto: Svanhild Blakstad

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

– Sentrale plikter, rettigheter og sanksjoner etter loven omfatter blant annet plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger, plikt til å redegjøre for/rapportere på aktsomhetsvurderinger, rett til informasjon om virksomhetens forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid, hvor enhver kan rette skriftlig forespørsel til virksomheten. Forbrukertilsynet og Markedsrådet kan fatte vedtak om forbud eller påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, påpeker Seljeflot.

Tom Ivar Myhre. Foto: Svanhild Blakstad

Tom Ivar Myhre. Foto: Svanhild Blakstad

– Viktig for byggenæringen
Bærekraftsdirektør Tom Ivar Myhre i Backe bidrar i BNLs arbeidsgruppe om åpenhetsloven og deltar på seminaret.

– Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er viktig for Backe og byggenæringen, og for oss er dette del av vårt arbeid med sosial bærekraft. Sosial bærekraft dreier seg om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv, hvor menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet. For Backe er det å bidra til bærekraftige leverandørkjeder et verdivalg, som også er forankret i vår strategi. I tillegg henger dette godt sammen med kravet til aktsomhetsvurderinger som følger av Åpenhetsloven som tredde i kraft 1. juli 2022, og hvor nå omfattede selskaper skal levere sin første redegjørelse innen 30. juni, sier Myhre.

Arrangementet er et samarbeid mellom EBA og EBA Oslo, Akershus og Østfold, og går av stabelen onsdag 29. mars kl 09. Arrangementet vil bli streamet på bygg.no.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.