Hilde Mari Bjørke (f.v.), Christine Holtan Bøgh og Ole Henrik Ystehede ser frem til å arrangere den niende utgaven av Markedskonferansen. Foto: EBA

Hilde Mari Bjørke (f.v.), Christine Holtan Bøgh og Ole Henrik Ystehede ser frem til å arrangere den niende utgaven av Markedskonferansen. Foto: EBA

Arrangerer niende utgave av Markedskonferansen

31. mai går Markedskonferansen 2023 av stabelen i Næringslivets Hus under overskriften “Uro i bygge- og anleggsnæringen - hvordan bygge bedre og grønnere for mindre?”.

Konferansen, som er den niende i rekken, er et samarbeid mellom EBA, EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) og flere offentlige bestillere som Statsbygg, Statens vegvesen, Oslo kommune og flere kommuner i Østfold og Akershus. Konferansen inneholder både en nasjonal og en regional del, og har i tillegg et eget program for anlegg, drift og vedlikehold.

– Årets tema er usikkerheten vi har opplevd og opplever i markedet, og hvordan dette vil prege offentlige prosjekter i tiden som kommer. Vi vet at hver krone teller, derfor er det viktig at vi tar dialogen med de offentlige byggherrene om hvordan vi sammen kan sørge for at prosjekter blir realisert uten at det går ut over kvalitet og klimaambisjoner, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh, i en pressemelding. Hun skal lede konferansen, og utfordrer både byggherrer, politikere og næringen selv på hvordan denne jobben kan gjøres.

– Samarbeid og dialog er grunnleggende for å lykkes, legger Holtan Bøgh til.

Også under årets markedskonferanse vil bestillerstrategier drøftes og flere utvalgte fremtidige prosjekter fra årets markedsrapport presenteres “pre doffin”. I tillegg vil Prognosesenteret presentere ferske prognoser både nasjonalt og regionalt og for alle forretningsområder.

– Vi har tett og god dialog med kommunene om hvilke prosjekter de planlegger å lyse ut de neste tre årene, og de fleste prosjektene har nå blitt meldt inn. Årets markedsrapport vil gi et godt bilde på hva vi har i vente, og vi håper den vil bli nyttig for våre medlemmer, sier rådgiver for næringspolitikk og kommunikasjon i EBAO, Hilde Mari Bjørke i meldingen. Hun er prosjektleder for både konferanse og rapport, og forteller om stor interesse fra både bedrifter og offentlige byggherrer samt flere politikere.

– Kommunene er også invitert til konferansen, og vil få tilsendt markedsrapporten i etterkant. Vi deler gjerne, her er det viktig å ta dialogen rundt samme bord og med samme kunnskapsgrunnlag, sier Bjørke.

Direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede, sier konferansen er viktigere enn noensinne.

– Siden vi arrangerte konferansen for første gang i 2015, har det sjelden vært knyttet mer alvor til kartleggingen av prosjekter. Det er viktig for alle at hjulene i næringen fortsetter å gå rundt, og at det samtidig ikke kuttes i klimaambisjonene. Det krever byggherrer som både evner å ta ansvar og å tenke langsiktig, og en næring som kjenner sin besøkelsestid og strekker seg for å levere. Jeg tror vi har begge deler, sier Ystehede.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.