Albert Kristian Hæhre er sentral i arbeidet med konferansen, og den erfarne entreprenøren vil også innlede om ideen bak Ring 4 – og hvordan han ville bygd ut veien. Arkivfoto

Arrangerer næringslivskonferanse om Ring 4 i Vikersund

I forbindelse med Raw Air-konkurransen i Vikersund i mars, blir det arrangert en konferanse med fokus på utbygging av en ny Ring 4 rundt Stor-Oslo.

En av de viktigste forutsetningene for fortsatt vekst i distriktene rundt hovedstaden er god veiforbindelse. På årets næringslivskonferanse i Vikersundbakken tar man tak i konseptet med å bygge ut en ny Ring 4.

Ring 4, eller ringvei 4, er ikke et formelt prosjekt i motsetning til andre samferdselsprosjekt, men er omtalt flere steder som en mulig fremtidig veiløsning som kan avlaste Oslotrafikken.

– Ring 4 er ikke geografisk definert og er ikke satt i system eller samkjørt. Det er heller ikke undersøkt hvilken effekt den vil ha på næringslivet og hvilke kostnadsbesparelser samfunnet kan oppnå ved å planlegge Ring 4 som ett prosjekt. Selv om det er uklarhet om hvilke oppgaver Viken skal ha så er det nokså klart at vei- og samferdsel vil være viktige oppgaver, sier Albert Kristian Hæhre. Han er sentral i arbeidet med konferansen, og den erfarne entreprenøren vil også innlede om ideen bak Ring 4 – og hvordan han ville bygd ut veien.

Foruten Hæhre spør man flere av kandidatene til ledervervene i det nye Viken om Ring 4 som en prioritert oppgave for den nye regionen. Hvilke strekninger/parseller på Ring 4 holder god nok standard, hvilke må oppgraderes eller bygges nye, og hva er status for disse i Nasjonal transportplan?

– Det er i dag høy standard på veinettet som stråler ut fra Oslo. Dette fører til sterkt trykk på Oslo og de regionene som ligger inntil disse transport årene. Hva vil en Ring 4 med topp veistandard ha å si for utviklingen av stedene som ligger utenfor dagens hovedveier? Vil dette også redusere trafikkmengden til og fra Oslo, spør Hæhre som ser frem til en diskusjon rundt emnet.

På konferansen vil du møte folk fra distriktets næringsliv og du får høre regjeringens syn på saken. Du får vite hva LO leder Hans Christian Gabrielsen og NHO sjef Ole Erik Almlid mener om betydningen av at distriktet kan knyttes sammen med bedre veinett. Også tidligere statsråd Bård Hoksrud vil fortelle om regjeringens visjon ved statsråd for Ring 4.

Arrangementet finner sted i Vikersundbakken 15. mars – og avsluttes med mange lange svev i bakken.