Illustrasjonsfoto: Hedda Hytter

Arrangerer digital konferanse om bærekraftig hyttebygging

I slutten av april arrangeres den digitale konferansen Grønn hyttelab, om hyttebygging i møte med klima, arealforvaltning og sosial bærekraft.

Det skriver Nasjonalparken Næringshage, som arrangerer konferansen sammen med NTNU og Oppdal kommune, i en pressemelding.

Konferansen er ment å gå i dybden på utfordringer knyttet til det å dekke etterspørselen etter fritidsboliger, samtidig som man sikrer sosial bærekraft, helhetlig arealforvaltning og en klimavennlig fritidsøkonomi.

Grønn hyttelab arrangeres digitalt over tre dager fra 27. til 29. april med én times sending per dag. Sendingene er lagt opp slik at deltakere på konferansens første dag får innsikt i dagens praksis og svakhetene ved denne, nyskapende løsninger for en bærekraftig praksis på dag to, og avslutningsvis en sending som skisserer ulike metoder for omstilling til grønn, bærekraftig praksis.

Blant talerne under konferansen er professor og klimaforsker Carlo Aall fra Vestlandsforskning, Nordea-analytiker Thina Saltvedt, seniorforsker og leder av «Grønn omstilling» i Telemarksforskning Marianne Singsaas, administrerende direktør Bjørn Kj. Haugland i SKIFT, forfatter Maja Lunde og bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved Norsk institutt for Bioøkonomi.