Arna Urban

I Indre Arna har Skanska Norge ført opp to leilighetsbygg med totalt 85 leiligheter.

Fakta

Sted: Indre Arna
Prosjekttype: Nybygg, leilighetsbygg
Kontraktssum uten merverdiavgift: 165 millioner kroner
Bruttoareal: 10.500 kvadratmeter
Tiltakshaver: Obos Nye Hjem Bergen
Totalentreprenør: Skanska Norge
Arkitekt: Forum Arkitekter
Landskapsarkitekt: TAG Arkitekter
Rådgivere: RIB: Holst & Valen | RIByFy og RIEnergi: Trond Wickman | RIRør: Arna & Åsane Rørleggerforretning og Sweco Norge | RIVent: VVT og Sweco Norge | RIE: M Thunestvedt | RIAku: Wickmann | RIBr, RIG og RIVA: Multiconsult | RIHeis: Elevator
Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey | Grunnarbeider: Vassbakk & Stol | Peling: Vestnorsk Brunnboring | Anleggsgartner: Wikholm | Asfalt: Asfalt & Maskin | Ferdigbetong: Norbetong | Betongelementer: Peri Norge og Con-Form | Betongsaging: Betongskjæring | Gulvstøp på grunn: Hummervoll | Gulvavretting: Industrigulv­spesialisten | Flettverksgjerde: Heldal Gjerdenett | Balkonger og stålkonstruksjoner: MIB-Pol | Konstruksjonsstål/smed: Johs Sælen & Sønn | Taktekking: Protan | Tegl: Bratsberg | Alu/glass fasade trappehus: Kebo | Vinduer og balkongdører: Nordan | Dører: Swedoor | Blikkenslager: Bygg og Ventilasjon | Maler: RsV Maling og Gulv | Parkett, gulvlister og granab: Bo Andren | Murer: Mjøndalen Mur & Puss | Flislegger: Stor-Bergen Mur og Flis | Rørlegger: Arna & Åsane Rørleggerservice | Elektro: M Thunestvedt | Ventilasjon: VVT | Heiser: Elevator/Orona | Branntetting: Damsgaard Brannsikring | Brannmaling stålsøyler: Brann & Sikkerhetsforum | Beslag: Bygg & Ventilasjon | Dørlåser: Dormakaba | Kjøkken: Sigdal Kjøkken | Garderober: Garderobe-Mannen | Byggevarer: Optimera | Rent tørt bygg: Bergen Vedlikehold

Arna Urban er ført opp i totalentreprise av Skanska Norge, og tiltakshaver er Obos. Samlet areal er 10.500 kvadratmeter, fordelt på inntil sju etasjer (medregnet parkeringsgarasje). Skanskas kontraktssum uten merverdiavgift er 165 millioner kroner.
Byggestart var i februar 2015 og byggene stod ferdige to år senere.

BIM og iPad
Produksjonsleder Tom Dahle sier at prosjektet har gitt medarbeiderne i Skanska Norge nyttige erfaringer i planlegging og trimmet bygging. Digitale verktøy har vært i daglig bruk.
– Hver morgen samlet basene seg fysisk foran planen i kontorriggen, for daglig avstemming ved å fjerne lappen for dagens aktivitet fra rutenett på veggen. De måtte si når ulike arbeidsoppgaver skulle være ferdige. Basene hadde iPader med BIM360 feed Field og kunne hele tiden se oppdaterte tegninger. På iPadene kunne de notere når en arbeidsprosess var fullført, samt se 3D-modellen av bygget, sier Dahle.
Prosjektingeniør Christer Knudsen sier at alle underentreprenørene også måtte bruke iPader og BIM og at de så nytten i bruk.
– Skanska har brukt BIM i mange år, og på dette prosjektet helt fra prosjektering til overlevering med kunde. Flere av underentreprenørene brukte BIM i utgangspunktet, noe som ga optimisme i prosjektet, sier Knudsen.

85 leiligheter
De to byggene rommer totalt 85 leiligheter, som er fra 46 til 147 kvadratmeter. Tom Dahle beskriver standarden som god. Alle leilighetene har egne balkonger eller terrasser (noen har to). Fasadene med balkonger ligger mot vest og solforholdene er meget gode.
De fleste balkongene er inn-
glasset for å dempe trafikkstøy fra Garnesvegen. Det er en felles takterrasse mellom byggene og flotte sittegrupper og lekeplasser i fjellskjæringen bak Hus B (det sørligst beliggende bygget). I parkerings-
etasjen har de fleste leilighetene biloppstillingsplass (kjøpt som tilvalg). Fra Arna Urban er det kort spasertur til kjøpesenteret Øyrane Torg, jernbanestasjon, busstasjon og båtmarina. Togene bruker åtte minutter gjennom Ulriken til Bergen sentrum.
Byggene har tilkomst både fra bakkenivå og fra en gangbru mellom Indre Arna vegen og plan 5 i Bygg B. Tilkomst til leilighetene er via svalganger på østsiden av byggene. På plan 5 er de to byggene forbundet via en gangbru. Fra enden av gangbrua går det også en offentlig tilgjengelig gangvei, kalt Trollstien, ned til byggene.

Krevende grunn
Tomten er på sju mål og har en stor fjellskjæring på østsiden. Grunnen består av fjell og løsmasser. Cirka 15.000 kubikkmeter fjell og løsmasser er kjørt ut fra tomten. Store deler av den vestlige fasaden hviler på 30 stålkjernepeler, de lengste drøyt ti meter.
Prosjektingeniør Christer Knudsen forteller at grunnarbeidet var utfordrende.
– Det stod fire mindre bygg på tomten. De ble revet og vi sprengte ut fjellet i bakkant av tomten for å få nok plass. Vi oppdaget et unormalt fall i grunnen i forkant av Bygg B og omprosjekterte til bruk av stålkjernepeler. Dette ga en kort forsinkelse, men det løste seg med godt samarbeid. Sprengning så tett på en jernbanetunnel var krevende. Vi sprengte kun til bestemte tider og vi hadde måling av rystelser inne i Arnanipatunnelen. Ingen tog kunne passere når vi sprengte. Før hver salve måtte barn i en barnehage nær byggeplassen gå innendørs, der de for øvrig spent ventet på at trollet skulle prompe. Ved sprengning måtte vi også stanse trafikk på Garnesvegen og Ådnavegen, som begge går rett foran tomten. Vi fikk ukentlige lister fra den lokale kirken og unnlot å sprenge når det var begravelser, sier Knudsen.
Tom Dahle sier at den største HMS-risikoen i prosjektet var utkjøring av masser fra tomten.
– Det ble utført uten skader og uten klager, sier Dahle.
For å unngå å skade laksestammen i Storelva (Bergens eneste lakseførende elv) var det siltgardin i Arnavågen utenfor byggeplassen og et sedimenteringsbasseng for håndtering av vann fra byggegropen. Det ble tatt flere vannprøver på tomten og ved elveutløpet som ble sendt inn til laboratoriet hos Bergen Vann for kontroll av eventuelle kjemikalier i vannet.
– En bekk som renner over tomten, den har en synlig foss i bakkant av byggene, er nå lagt i rør under parkeringsetasjen, sier Dahle.

Forum Arkitekter tok over
Hovedgrepet i prosjektet ble utviklet av sivilarkitekt Morten Ramm Salbu gjennom en detaljert reguleringsplan. Salbu døde dessverre brått i oppstartsfasen av forprosjektet og Forum Arkitekter tok over.
Sivilarkitekt og partner Anne Carlsen, Forum Arkitekter forteller at bygningsvolumet er utformet for å følge terrengets hovedlinjer og kommunedelplanens føringer om høy utnyttingsgrad i sentrumsområdet og bevaring av grønne arealer.
– Indre Arna har gjennom dette prosjektet begynt transformasjonen fra utkant til urbant bydelssenter. Boligene ligger i få minutters gange fra jernbanestasjonen og er dermed ideelt plassert for å legge til rette for miljøvennlig pendling for et stort antall beboere, sier Carlsen.
Den nye bebyggelsen understreker de viktige landskapsformene i nærområdet.
– Bygningsmassen underbygger, tydeliggjør og forsterker landskapet i overgangen mellom sentrums-flaten og småskala-landskapet i boligområdet oppover i lien. Bebyggelsen er tilpasset situasjonen i det funksjonelle nærområdet og tydeliggjør områdenes forskjellige karakter. Bebyggelsen er oppdelt i to volumer i lengderetningen nord-sør. Åpningen mellom byggene forsterker overgangen mellom den urbane sentrumsplanen og boligområdene bak og leder også frem til den offentlige gangstien gjennom planområdet som knytter sammen sentrum og boligområdene. Åpningen mellom byggene gjør også at profilen av Indre Arna skole fortsatt er tydelig sett fra Arna Stasjon og bussterminalen. Den nye bebyggelsen konkurrerer ikke visuelt med viktige sentrumsfunksjoner som Øyrane Torg eller Arna Kirke, sier Carlsen.

Vinterhager
Boligblokkene er ifølge Carlsen avtrappet og tilnærmer seg landskapets karakter. Fasadene mot vest er oppdelt i vertikale felt som er med å bryte ned skalaen på bebyggelsen. De feltene som er utført i tegl har fått forskjellige farger og gjennom sin tyngde forankrer de bygningene. Mellom teglsøylene er det balkonger. Disse vil noen steder være utført som vinterhager og andre steder med glassrekkverk. Dette vil gi en variasjon i fasadene og tilfører liv til omgivelsene. De tyngre teglfasadene omfavner de lysere fasadene mot baksiden og fremhever kontrasten mellom bilvegen i vest og boligenes adkomstsoner i øst, en skjerm mot støy og støv.
Det er også jobbet mye med bruken av fasadeplater.
– Langs svalgangene mellom etasjene, hvor beboerne oppholder seg, er veggene utført som stående plank (Steni), med over og underligger. Løsningen har forskjellige bredder på planken og dette gjør at en klarer å løse alle retningsendringene på adkomstbalkongene. Materialbruken gir også liv til veggoverflatene. De fasadene som er øverst på bygget og i endegavler er utført som flate partier med vertikale plater. Det er benyttet Steni Colour Panel med tre glansgrader med samme fargekode. 30 prosent matt, 30 prosent halvmatt og 40 prosent høyglans utførelse. Byggets buete frontfasade og adkomstbalkongenes varierende fasadeliv var en utfordring når en skulle utarbeide gode detaljer. Her har det vært avgjørende med et godt samarbeid med de utførende for å få realisert intensjonene som lå i prosjektet, sier Carlsen.

12 typer tegl
De to byggene er rektangulære og ligger i vifteform. Prosjektet er forberedt på stigende vannstand og har et basseng med pumpekummer under parkeringsetasjen og waterstopp mellom fundamenter og konstruksjon.
Trappehusene og veggene i parkeringsetasjen er i betongelementer. Over bakkenivå har byggene stålsøyler og plasstøpte dekker, samt noen Con-Form ifyllingselementer. Takene er flate, isolerte og tekket med folie.
Fasadene har 12 ulike typer tegl og sju ulike typer mørtel, med innslag av Steni-plater og båndtekking med stål. Teglen varierer i farge fra lys grå og oker til nesten svart og mye av teglen stammer fra restlageret etter Bratsberg Tegl. De 12 tegltypene gir totalt 17 forskjellige fasadeuttrykk av tegl på vestfasaden, en per akse. Ifølge Dahle har Skanska fått mange fine tilbakemeldinger om bruken av tegl.
Leilighetene har store vinduer. 50 leiligheter har innglassede balkonger. Fasadematerialene har lang levetid og trenger lite vedlikehold. Det er god tilkomst til alle vinduer. Det er parkett på gulv (flislagte bad), sparklet betong eller gipsvegger og betonghimling eller nedsenket gipshimling. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen.

92 prosent sortering
Christer Knudsen sier at Skanska har hatt fokus på rydding av byggeplassen i hele byggetiden og tilrettelagt godt for avfallshåndtering.
– Ryddig byggeplass var et punkt på alle vernerunder og vi har oppnådd en sorteringsgrad for byggavfall på 92 prosent, opplyser Knudsen.
Tom Dahle sier at et suksesskriterium for prosjektet har vært bruk av lokale samarbeidspartnere.
– Både Arna & Åsane Rørleggerservice, M Thunestvedt og Bergen Montering er bedrifter fra Arna, med kort vei til kontor og lagre, noe som har gjort ting enklere, sier Dahle og legger til sier at samarbeidet med arkitekt og landskapsarkitekt har vært meget godt og at det har bidratt til et vellykket prosjekt som Skanska er stolt av.


Flere prosjekter