Arkiv

 • Innlegg: Vi ønsker mer effektiv sikkerhetsopplæring

  Mer effektiv opplæring i sikkerhet mener vi er en forutsetning for å nå byggebrasjens mål om null alvorlige skader og dødsulykker på bygg- og anleggsplasser. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. ønsker en mer ensartet opplæring for alle som leverer materialer og produkter til byggeplassene.

 • Applaus-pausen sendes videre til Ronny Øvrevik i Bravida

  Bygg21s Applaus-pause er en stafett av ros som anerkjenner enkeltpersoner i bygg- og eiendomsnæringen som bidrar til å sette en god standard for produktivitet og bærekraftig kvalitet.

 • Håheim Prosjekt blir en del av MOE

  Mandag 18. september ble avtalen som fører til at Håheim Prosjekt blir en del av MOE signert.

 • Skulpturavduking på Lade

  Denne uken fikk boligsameiet i Lade Allé 67-69 sin egen skulptur. Selvaag har hittil utplassert cirka 550 skulpturer i forbindelse med boligene de har bygget, men dette var første gang i Trondheim. 

 • Markedsføring forkledd som innovasjon

  Helt siden Anita K Traaseth i Innovasjon Norge kommenterte de syv utkastene til det nye regjeringskvartalet (Aftenposten 16 mai), og mente det nye regjeringskvartalet bør bestå praktbygg som eksempler på norsk teknologi, innovasjon og bærekraft har det pågått en debatt om byggematerialer og miljø. Debatten er i seg selv ikke ny, men debatten har endret seg fra å være anekdotisk til å tilsynelatende bli mer vitenskapelig etterrettelig. 

 • Brokk på demotur

  Brokks nordiske demotur har hatt godt kundeoppmøte ved Vestli i Oslo.

 • Uldal avvikler Varhaug-fabrikk

  Styret i dør- og vindusprodusenten Uldal besluttet å avvikle driften ved fabrikken på Varhaug og overføre denne driften til fabrikken på Birkeland.

 • Regjeringen åpner for å selge pasienthotell i Trondheim

  Helse- og omsorgsminister har gitt klarsignal for at Helse Midt-Norge kan selge pasienthotellet ved St. Olavs hospital i Trondheim. 

 • Maskinentreprenør til sak mot Tromsø kommune

  Tromsø kommune hevet det 40 millioner kroner store kontrakten med Einar Sørensen maskinentreprenør AS etter konflikt om en lekkasje. Nå havner saken trolig i retten.

 • Mest Bygg og Rambøll bygger Statsbyggs første Digibygg

  Sambruksstasjonen på Gol skal ha digitale løsninger i planleggingsfasen, byggeprosessen og i driften av bygget, og det er nå klart at Mest Bygg skal bygge og Rambøll planlegge prosjektet.

 • Ski kommune kjøper Ski sykehus

  Ski kommune kjøper Ski sykehus av Ahus for 123 millioner kroner.

 • TVU skal bygge på Down Town

  Telemark Vestfold Utvikling AS og Citycon Norway AS har inngått en avtale om bygging av leiligheter på Down Town i Porsgrunn.

 • NRC Group bygger nye kaianlegg

  NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for grunnarbeider knyttet til de nye fergeterminalene på sambandet mellom Brekestad og Valset i Sør-Trøndelag.

 • Pöyry styrker organisasjonen på Østlandet

  Pöyry Rådgivende Ingeniører forsterker organisasjonen ved Oslokontoret med to nye ingeniører.

 • Follobanetunnel tar form

  Follobaneprosjektet melder om hektisk aktivitet på delprosjektet ved Oslo S,  og de siste månedene har en stor tunnelkonstruksjon begynt å reise seg sør for Bispegata.

 • Kvennaløkka bru støpes i dag

  Kvennaløkka bru i Saggrenda blir støpt i dag. Den er del av det store E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet

 • Ny leder for Swecos trondheimskontor

  Dag Rune Stensaas blir leder for Sweco i Trondheim, mens tidligere leder Arnt-Magne Uv blir prosjektdirektør.

 • BetonmastHæhre bygger ut Smestad skole

  Betonmast Romerike har signert avtale med Rælingen kommune om prosjektering og bygging av Smestad skole. Skolen som skal stå klar til skolestart 2019 gjennomføres som en totalentreprise på 88 millioner kroner. 

 • DSB politianmeldte syv bedrifter for mangelfull sikring av eksplosiver

  DSB utførte høsten 2016 tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiver. Syv av tilsynene førte til politianmeldelse og forelegg opp til 50 000 kroner.

 • Forbrukerrådet og Huseierne ber deg kreve penger tilbake om søpla hoper seg opp

  Renonorden-konkursen gjør at det kan bli store renovasjonsproblemer flere steder i landet. Krev penger tilbake, råder Forbrukerrådet og Huseierne.

 • Trio og Asker i krangel om 43 millioner

  Trio Entreprenør ber om 43 millioner mer enn hva Asker kommune mener de har krav på for bygging av Nesbru sykehjem.

 • Lanserer komplett Cat-skuffeserie

  Pon Equipment AS lanserer ny og komplett Cat-skuffeserie på gravemaskiner fra 10 til 42 tonn.

 • Kritiserer staten for få lærlinger

  Selv om staten har 152.000 ansatte, er kun 1.000 lærlinger tatt inn i statlige virksomheter 2017.

 • Abelia: – Staten må øke bruken av rådgivere

  – Omstilling krever oppdatert fagkunnskap. Det er bekymringsverdig at flere vil redusere bruken av rådgivere i det offentlige. Staten må i stedet øke bruken av rådgivere.

 • Vindkraft gir nye muligheter for byggenæringen

  Utbyggingen av vindkraft har nå virkelig skutt fart i Norge. Dette gir definitivt muligheter til å komme inn på nye markeder for byggenæringens aktører.

 • Førstehjemsboliger for ungdom - U31 er vinner av Arkitekturprisen 2017

  Førstehjemsboliger for ungdom – Ulsholtveien 31 er vinner av Arkitekturprisen 2017. - Boligprosjektet på Furuset utmerker seg ved å kombinere høy arkitektonisk kvalitet, med høye miljøambisjoner og et boligsosialt program, uttaler juryen.

 • - Åpne løsninger avgjørende for digitaliseringen i byggenæringen

  – Mangel på tydelighet og enighet om en standard i byggenæringen, har gjort at de tre systematiserte bransjedatabasene for bygg, elektro og va/vvs ikke har utløst sitt potensial som grunnlag for digitalisering av byggenæringen. Dette er nå løst gjennom samarbeidet med buildingSMART Norge som skal forvalte norsk kontekst for egenskaper i buildingSmart Data Dictionary.

 • Slik blir ny E6 i Soknedal

  Bygginga av ny E6 i Soknedal i Sør-Trøndelag er nå i gang. En ny video viser hvordan vegen blir når den er ferdig.

 • Vegvesenet truer med å holde tilbake 50 millioner - mener Ryfast-entreprenør har betalt 25 millioner for lite i lønn

  Statens vegvesen mener Marti frem til 1. august i fjor brukte feil tariffavtale på Ryfast, og hevder entreprenøren har spart nesten 25 millioner kroner på bruk av Bergindustrioverenskomsten fremfor to andre dyrere nasjonale tariffavtaler for anleggsarbeidere.

 • Ring 2 sikres for syklister

  Byrådet i Oslo har vedtatt at Ring 2 skal tilrettelegges for trikk og syklister på hele strekningen fra Majorstuen til Carl Berners plass. Nå brukes 18 millioner på midlertidige tiltak på strekningen.

 • Peab bygger vindpark på Hitra

  Peab er tildelt anleggskontrakten for den tredje av seks vindparker under Fosen Vind.

 • Tilbyr pant på verktøy

  Norsirk lanserer nå en tjeneste som gjør at aktører i byggenæringen tjener penger på verktøy som ikke lenger brukes.

 • Fire av ti tror på lavere boligpriser

  37 prosent av de spurte tror boligprisene vil falle i 2018, viser en undersøkelse fra Nordea. Det kan forsterke boligprisnedgangen, mener forbrukerøkonom.

 • Ber byggherrer tenke ombygging

  Rambøll slår et slag for transformasjon og ombygging av eldre bygg, på Oslo Urban Arena (OUA).

 • Ønsker innspill til ny nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall

  I disse dager har byggenæringen i samarbeid med avfallsbransjen ute en høring av forslag til ny Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

 • Åtte av ti husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd

  80 prosent av norske husstander har tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. Det er en økning på 2 prosentpoeng det siste året. 

 • Arrangerer brannsymposium for tolvte gang

  25. og 26. oktober går årets brannsymposium av stabelen på Thon Hotel Opera i Oslo. 

 • Ny bok om renhold

  Læreboka "Alt om renhold" fra SINTEF Byggforsk har nå kommet i ny, revidert utgave.

 • Siraj: Ikke helfrelst på alle grønne løsninger

  - Grønn bygging er viktig, men det viktigste er at vi gjør de riktige grønne tingene, sa konsernsjef Daniel K. Siraj OBOS da han åpnet boligbyggerens egen konferanse.

 • NCCs kjøp av Nordisk Fundamentering godkjent

  Konkurransetilsynet har godkjent NCCs kjøp av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS. 

 1. Neste side