De neste to årene vil BAE-rådet bli ledet av Arkitektbedriftene med administrerende direktør Egil Skavang i spissen.

De neste to årene vil BAE-rådet bli ledet av Arkitektbedriftene med administrerende direktør Egil Skavang i spissen.

Foto:Trine Hisdal, Tinagent

Arkitektbedriftene tar over ledelsen av BAE-rådet

BAE- rådet har de siste fire årene vært ledet av Byggenæringens Landsforening (BNL). Denne uken gikk ledelsen av rådet videre til Arkitektbedriftene.

BAE-rådet

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har åtte organisasjoner som medlemmer:

Arkitektbedriftene (AiN), Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Virke Byggevarehandel.

Samarbeidsrådet for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, BAE-rådet, blir fra nå og de neste to årene ledet av Arkitektbedriftene og administrerende direktør Egil Skavang, skriver bransjeorganisasjonen i en sak på sine nettsider.

Felles kontaktpunkt overfor myndighetene

BAE-rådet skal være et felles kontaktpunkt for næringen overfor myndighetene og kan fronte saker hvor det er samlet og felles interesse blant deltakerorganisasjonene. Rådet er et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres.

En viktig oppgave er å koordinere medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid. Noe som blir svært viktig med et nytt stortingsflertall og ny regjering etter valget i høst, skriver Arkitektbedriftene.

Egil Skavang mener det er viktig med en felles møteplass for topplederne i næringen, fordi det bidrar til bedre å få synliggjort næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft.

Vil videreutvikle potensialet

Skavang har gjort seg noen tanker om Arkitektbedriftenes ledelse av BAE-rådet de neste to årene.

- Vi er en bransjeorganisasjon på lik linje med de øvrige i rådet. Her blir vår rolle å videreutvikle potensialet i dette felleskapet og utnytte det momentet som en samlet byggenæring representerer til å sette en agenda som er i tråd med vårt samfunnsoppdrag, sier Skavang.

- Enkelte ting rådet har igangsatt vil ha en naturlig videreføring, slik som toppledersamlingen «Sammen 2020» og styrking av samarbeidet med Forskningsrådet. Så må vi se på utfordringene fremover og på hvordan næringen kan forsterke sin rolle som et strategisk virkemiddel i samfunnsutviklingen. Arkitekturens funksjon vil være en sentral faktor i dette, sier han videre.

Utpekte områder

Ifølge Arkitektbedriftene er det noen utpekte områder som blir viktig å jobbe mer i BAE- rådet de neste årene.

- Målene for rådet vil bli konkretisert i samarbeid med de øvrige rådsmedlemmene, men næringens avgjørende rolle for at Norge skal oppfylle klimamål og andre kritiske bærekraftsmål, vil nok være en sentral ramme. Ansvaret vi har her gjør det helt nødvendig med et tettere samarbeid med myndighetene om forskning, pilotering og innovasjon, fastslår Skavang.