Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Arkitekt og byggesaksleder tiltalt for grov korrupsjon

Økokrin har tatt ut tiltale mot to personer, en arkitekt og en byggesaksleder i tidligere Tjøme kommune, for grov korrupsjon. I tillegg er en tredje person ilagt forelegg for tjenestefeil i forbindelse med behandlingen av byggesaker i strandsonen.

Økokrim sendte ut en pressemelding om tiltalen torsdag. I den skriver de at arkitekten har utført tjenester til en samlet verdi av crika 50.000 kroner, som har kommet den kommunale byggesakslederen til gode. Byggesakslederen hadde i kraft av sin stilling i kommunen blant annet ansvar for behandling av byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for.

Tidligere i år kom Økokrim med sin trusselvurdering, og der pekes det blant annet på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon, og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.

- Korrupsjon i offentlig sektor er særdeles viktig å bekjempe. Miljøkriminalitet er ofte drevet av økonomisk profitt, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for Miljøkrimavdelingen i Økokrim i pressemeldingen.

I tillegg til korrupsjonstiltalene, er ytterligere én byggesaksleder i daværende Tjøme kommune ilagt forelegg på 15.000 kroner for grovt å ha brutt tjenesteplikten. Denne byggesakslederen skal ha avgjort byggesøknader for strandsonen i strid med plan- og bygningsloven.

- Sakskomplekset har vært omfattende og gjelder ulovlige byggevedtak i strandsonen. Ulovlig bygging i strandsonen fører til uopprettelige inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet, sier Høviskeland i meldingen.

Sør-Øst politidistrikt startet etterforsking av sakene i 2017. Økokrim overtok etterforskingen i oktober 2018.