Arkitekt og byggesaksleder frifunnet for korrupsjon i Tjøme

Sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er frifunnet for korrupsjon under ankebehandlingen av den såkalte Tjøme-saken.

Det var NRK som meldte om utfallet av ankesaken mandag ettermiddag.

Sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen ble i Vestfold tingrett i vår dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Tjøme-saken, men dommen ble anket.

Mandag kom resultatet av ankebehandlingen i Agder lagmannsrett.

Mens Breili er helt frifunnet i ankesaken, er Svendsen og en annen byggesaksleder funnet skyldig i tjenestefeil. Svendsen og den tredje personen er dømt til å betale henholdsvis 25.000 og 10.000 kroner.

Omstridte tillatelser

Saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og ikke minst vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.

Lagmannsretten drøfter inngående forholdet mellom arkitekten og byggesakslederen. Den peker på at det var et vennskapelig forhold mellom dem, uavhengig av de rollene de hadde.

Også flere vitner fortalte om at de to kjente hverandre langt mer inngående enn som rene faglige forbindelser.

Ikke overbevist

I tiltalen anførte Økokrim at de mente Breili hadde ytt Svendsen vederlagsfrie arkitekttjenester verdt rundt 50.000 kroner, og at tjenestene er gitt ham i kraft av hans stilling som byggesaksleder.

– For å domfelle for korrupsjon må lagmannsretten være overbevist om at fordelen Breili ga Svendsen, ble gitt i anledning Svendsens stilling i Tjøme kommune – og ikke var en vennetjeneste gitt Svendsen som privatperson, står det i dommen.

Et revisjonsselskap som har gjennomgått de byggesakene som Svendsen behandlet for Breili, har heller ikke funnet indikasjoner på at arkitekten ble behandlet mer fordelaktig enn andre søkere.

– Vanskelige spørsmål

– Saken reiser viktige og til dels vanskelige spørsmål om forholdet mellom vennetjenester, habilitet og korrupsjon, og det har vært viktig å få saken belyst gjennom offentlig rettergang, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik hos Økokrim i en pressemelding.

– Vi vil nå gå igjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier Harbo-Lervik.

Breili og Svendsen har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og begges forsvarere sier at de er lettet for å bli trodd av dommerne i lagmannsretten.