Foto: Statens vegvesen

Årets julegave til lastebileierne på Hadeland

Kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken i Gran kommune er klar til bruk. Plassen er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten i Lygnabakkene.

På oppdrag for Statens vegvesen startet Peab anlegg AS byggingen av kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken i september. Plassen er nå ferdig bygget og tungtrafikken kan nå ta i bruk plassen for å legge på kjetting før de kjører opp Lygnabakkene.

Inntil Haugsbakken vegkryss

- Det var flere aktuelle plasseringer av kjettingplassen inntil riksveg 4 . Plasseringen ved Haugsbakken ble valgt av flere grunner. En grunn var nærheten til de bratte bakkene opp mot Lygna, men samtidig en plassering som gjorde at lastebilene kom litt opp i fart etter de hadde lagt på kjettingene og før stigningen opp mot Lygna begynte, melder vegvesen.no. En annen grunn til at Haugsbakken ble valgt, er muligheten for av- og påkjøring til riksveg 4. Kjettingplassen er derfor bygget med inn- og utkjøring fra avkjøringsrampen til Haugsbakken vegkryss.

Selve kjettingplassen er 75 meter lang og har plass til tre vogntog samtidig.

Viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten

Kjettingplassen gjør det enkelt for tunge kjøretøy å legge på kjetting før de kjører riksveg 4 opp Lygnabakkene. Plassen er derfor et viktig bidrag til trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Regionsjef Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund omtaler kjettingplassen ved Haugsbakken som årets julegave til lastebileierne på Hadeland. 

– Denne gaven har stått på manges ønskelister lenge. Lokale lastebileiere har ofte måtte lide for kaos og stopp når ukjente sjåfører har stått fast i bakken. Ved mange snøfall har dette vært nok til at det ble kaos i Lygnabakkene. Lastebileierne ser frem til at trafikksituasjonen blir bedre, og er glade for at Statens vegvesen har tatt tak i situasjonen, forteller Tysnes.

Slitelag og kantoppmerking gjøres i 2019

Selv om kjettingplassen er åpnet for bruk, gjenstår det å legge slitelag og utføre kantoppmerking på plassen. 

– Dette vil Peab gjøre i 2019, sier byggeleder Gudrun Marie Sørumsbrenden.