Årets Betongelementfabrikk

Juryen hadde mange gode kandidater til utnevnelsen av Årets Betongelementfabrikk 2008. Se hvem som vant.

I konkurranse med mange andre gode kandidater konkluderte juryen med at årets hedersbevisning går til Spenncon AS Trøndelag (Trondheim og Verdal). Bedriften har gjennom mange år vist stor innovasjons og endringsevne, dette manifesterer seg blant annet gjennom bedriftens FoU aktiviteter.

Et godt eksempel på dette er St. Olav Hospital som er et stort byggeprosjekt i perioden 2003 - 2008 der bedriften har vært tungt inne i mange deler av prosjektet.

I forbindelse med dette byggeprosjektet har bedriften utviklet en lavprofilbjelke for etasjehøye søyler, den tekniske løsningen har vist seg veldig effektiv og som et svært konkurransedyktig produkt sammenlignet med alternative bæresystemer.

Andre eksempel er senkede hulldekker og høye hulldekkeprofiler. Bedriften har over mange år vært i front for bransjen på FoU området, på den måten viderefører bedriften gründeren Ole Hovlands ånd om å jobbe som et team i hele verdikjeden fra prosjektering via fabrikk til montasje. Effekten av dette er stor innovasjonsevne og høy kvalitet og yteevne som betongelementprodusent.

I juryen sitter John Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Malvin Sandvik (Norcem) og Per Helge Pedersen (Byggeindustrien).