Arenaleder Ørland - Forsvarsbygg utleie

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg
FylkeSør-Trøndelag
StedBrekstad
Søknadsfrist05.10.2014

Driftservice har direkte ansvar for driftstjenesten innen markedsområdet og at den blir løst innenfor fastsatte rammer, målsettinger, lover og regler.

Arenakonseptet skal bedre våre kunders opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre Norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer. Konseptet tar utgangspunkt i Forsvarsbygg strategi og visjon; «Vi utvikler fremtidens eiendomsløsninger gjennom vår unike posisjon og kompetanse.»

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • ansvarlig for utførende drift og kundeservice
 • lokalt ansvar for at Forsvarsbygg ivaretar sin rolle som vertskap
 • være brukernes og kundens lokale ressurspersons og viktigste kontaktpunkt på arenaen
 • ansvar for kundedialog med plassmajor eller tilsvarende kontakt hos Forsvaret
 • ansvar for samordning av alle Forsvarsbyggs aktiviteter slik at tjenestene leveres effektivt, enhetlig og med riktig kvalitet
 • initiere miljøfremmende tiltak overfor arenaens brukere, herunder logistikk, renovasjon, enøk med mere
 • ansvarlig for utførende drift og kundeservice
 • personalansvar

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdannelse
 • relevant faglig og ledelsesmessig erfaring
 • førerkort kl B
 • sikkerhetsklarering er et krav ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • utadvendt
 • relasjonsbygger
 • god gjennomføringsevne
 • serviceinnstilt
 • selvstendig

Vi tilbyr

 • lønn som driftsleder/ingeniør/overingeniør (kode 1037/1083/1087) iht Statens lønnsregulativ
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • bedriftshelsetjeneste
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • gode velferdsordninger

Søk stilling

Kontaktinfo: Eldar Tøraasen - Leder stab - (+47) 920 17 578

Vis flere stillinger: