Arealplanlegger

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter.

Firma Sweco Norge
FylkeTelemark
Søknadsfrist20.10.2018

Sweco Telemark har lange tradisjoner og en solid posisjon i markedet. Vi jobber i Telemark, Buskerud og Agder og har kontorer i Porsgrunn, Seljord og Notodden. Til sammen teller vi rundt 100 dyktige, engasjerte medarbeidere, og vi er den klart største rådgiveren i Telemark. Vi har tung kompetanse innen fagfeltene byggteknikk, brannprosjektering, byggesak, VA prosess, VVS, elektro og infrastruktur med fagene VA-transport, veg, miljø og plan i tillegg til prosjektledelse. Fagområdet plan hører organisatorisk inn under gruppen Infrastruktur Seljord.

Stillingsbeskrivelse:

På grunn av stor oppdragsmengde søker vi etter en arealplanlegger. Kontorsted vil være valgfritt blant de tre regionkontorene, med jevnlig oppmøte og organisatorisk tilhørighet i Seljord.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte:

 • Prosjektledelse med ansvar for og dokumentering av fremdrift, kvalitetssikring, levering, økonomi og rapportering til linjeledelse.
 • Gjennomføring av komplette planprosesser i henhold til PBL, inkludert KU-vurdering, oppstartsmøte, medvirkningsprosesser og levering til kommunal saksbehandling.
 • Egen produksjon av KU-vurdering, varselmelding, planbestemmelser og generell tekstdel, inkludert planfaglige vurderinger samt ROS-analyse.
 • Utarbeiding av planprogram og KU der nødvendig.
 • Administrasjon av oppgaver til relevante støttefag i plansaker.
 • Opptegning av plankart, leveranse av sosi-fil
 • Medvirkning i tilbudsarbeid.

DIN BAKGRUNN

 • Du har mastergrad eller tilsvarende i relevante fagområder (arealplanlegging, samfunnsgeografi, naturforvaltning eller tilsvarende).
 • Du har minimum 3-5 års yrkeserfaring fra offentlig eller privat virksomhet.

DINE EGENSKAPER

 • Du er dyktig til å samarbeide i komplekse prosjekter.
 • Du er flink til å gjennomføre planene dine.
 • Du behersker relevant programvare.
 • Du snakker og skriver godt norsk.

DETTE KAN VI TILBY

 • Du får arbeide i et godt, flerfaglig miljø med dyktige kollegaer som ønsker å gjøre hverandre gode.
 • Du får ansvarsfulle oppgaver i spennende prosjekter i regionen og over hele landet.
 • Du får store muligheter til å utvikle deg innen fag-, ledelse- og prosjektarbeid.
 • Du blir del av et utpreget hyggelig, fleksibelt og sosialt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og ledere.
 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser med betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger.

Kontaktpersoner:

Alexander Stettin

Gruppeleder Infrastruktur Seljord

416 90 212

alexander.stettin@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: