Arbeidsvarsling – kurs 1

StedKongsvinger, Norge
ArrangørNorsk Trafikksikring AS
Fra19.12.2014
Til19.12.2014
TidspunktStarttid fredag kl 9.00

For alle som skal utføre arbeid på veg

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1.

Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

I de fleste tilfeller vil vi anbefale kurs 2.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

– Personlig sikkerhet

– Personlig verneutstyr

– Varsling ved vegarbeid

– Sikring ved vegarbeid

– Ansvarsfordeling

– Hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg

– Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Målgruppe for kurset:

Alle som har sitt virke på eller ved vei. For de fleste vil vi anbefale kurs 2, som gir flere rettigheter.

Program og påmelding