– I den digitale løsningen for samtykkesøknad slipper søkeren å sende inn de samme opplysningene til både kommunen og Arbeidstilsynet, forklarer seksjonsleder Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets samtykke blir del av eByggesøk

Nå kan du fylle ut søknaden om Arbeidstilsynets samtykke som en del av byggesøkeløsningen eByggesøk.

- I den nye, digitale søkeløsningen blir søkerne ledet gjennom søkeprosessen og får hjelp til å sikre at alle felt blir riktig utfylt og at alle vedlegg er på plass. Hvis søknaden mangler viktig dokumentasjon, går søknaden rett og slett ikke gjennom systemet, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Resultatet er at både søkerne og Arbeidstilsynet som skal ta imot og behandle søknadene, sparer tid og håndtering. Søkerne får bedre oversikt over hele byggesaken og har mer dokumentasjon samlet på ett sted, sier seksjonsleder for byggesak i Arbeidstilsynet, Tommy Pedersen i meldingen.

Alle som skal bygge nye eller bygge om arbeidslokaler, må søke Arbeidstilsynet om samtykke til byggeplanene.

– Grunnen er at arbeidslokalene skal møte kravene i arbeidsmiljøregelverket og sikre arbeidstakerne et godt fysisk arbeidsmiljø, sier Pedersen.

Tradisjonelt består søkeprosessen av søknadsskjema i pdf-format, nedlastinger og manuell innsending via Altinn eller tradisjonell post. Nå kan tiltakshavere som bruker Norkarts digitale søkeløsning eByggesøk, søke om Arbeidstilsynets samtykke digitalt.

Løsningen føyer seg inn i rekken av nye digitale skjema og søkeløsninger fra Arbeidstilsynet. Målet er at virksomhetene skal få enklere og mer effektive møter med myndighetene.

– I den digitale løsningen for samtykkesøknad slipper søkeren å sende inn de samme opplysningene til både kommunen og Arbeidstilsynet, forklarer seksjonsleder Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet. Årsaken er at eByggesøk gir både kommunen og Arbeidstilsynet tilgang til opplysninger som søkeren har lagt inn én gang.

Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse for tiltaket før samtykket fra Arbeidstilsynet er i orden.

– Søknaden er grunnlaget for saksbehandlingen. Dermed blir heller ikke saksbehandlingen bedre og raskere enn grunnlaget som søknaden gir. Hvis søknaden mangler viktige opplysninger, trekker behandlingstiden ut, forklarer Pedersen.

Den digitale søkeløsningen er utarbeidet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, leverandøren Norkart og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).