– Målet med godkjenningsordningen er å redusere risikoen for at utenlandske arbeidstakere sprer koronasmitte på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene i karantenetiden, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto: Thor Nielsen

Arbeidstilsynet: Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjennes

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

– Arbeidstilsynets høyeste prioritet er nå å begrense koronasmitte i arbeidslivet. Vi avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Målet med godkjenningsordningen er å redusere risikoen for at utenlandske arbeidstakere sprer koronasmitte på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene i karantenetiden, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Arbeidsgivere kan tilby godkjent innkvartering for innreisekarantene på to måter 

– Den ene, og hovedregelen, er å innlosjere utenlandske arbeidstakere på et godkjent karantenehotell straks de kommer til norskegrensen. Den andre er å få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet. I søknaden til Arbeidstilsynet må de dokumentere at innkvarteringen de stiller til rådighet for arbeidstakerne i karantenetiden, oppfyller kravene for å hindre smitte mellomarbeidstakere, skriver tilsynet.

For å kunne hente arbeidstakere over grensa, må arbeidsgiver:
* Søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet i karantenetiden. Arbeidstakere som bor på forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, er unntatt fra plikten til å bo på karantenehotell.

* Søke om unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende . Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet . G odkjenning en fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden .

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering.

Dette er tilleggskravene ved innreisekarantene :
* mulighet til å unngå nærkontakt med andre
* enerom med TV og internett
* eget bad
* eget kjøkken eller matservering

I søk naden til Arbeidstilsynet må arbeidsgiver dokumentere at lokalene oppfyller kravene.

Arbeidsgivere som har flere innkvarteringslokaler, må sende egne søknader for hver adresse.

– Fortsatt skal all innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, oppfylle krav som gjør det mulig å følge de ordinære smittevernreglene og dermed hindre smitte mellom arbeidstakerne , sier Trude Vollheim.

For å kontrollere om arbeidsgiver oppfyller kravene til karanteneinnkvartering, kan Arbeidstilsynet både før og etter godkjenningen gjennomføre tilsyn med lokalene.

– Hvis lokalene ikke oppfyller kravene, kan vi trekke tilbake godkjenningen, skriver tilsynet videre.

Arbeidstilsynet vil også opprette et register over virksomheter som får forhåndsgodkjent innkvarteringssted for innreisekarantene.