Arbeidstilsynet-kritikk til Vegvesenet på Ryfast

Arbeidstilsynet retter krass kritikk mot Statens vegvesen for mangelfull oppfølging av ulovligheter på Ryfast-prosjektet.

– Statens vegvesen ser ikke ut til å ha tatt inn over seg det ansvaret de har. Det offentlige har et særlig ansvar for å se til at lønns- og arbeidsvilkår etterleves i offentlige kontrakter, sier tilsynsleder Guro Fykse i Arbeidstilsynet til Stavanger Aftenblad.

Avisen skriver at Arbeidstilsynet reagerer siden Vegvesenet har visst om ulovlige arbeidstidsordninger siden 2013. Tilsynet reagerer på at byggherren ikke i tilstrekkelig grad har innført rutiner for å kontrollere lønns- og arbeidsforhold på Ryfast.

Vegvesenet lover bot og bedring, men understreker også at dette handler om kompetanse.

– Arbeidstidsordninger og sosial dumping er ikke alltid like enkelt å følge opp. Jeg er tilfreds med at de markerer sitt syn med hvordan vi som byggherre skal følge opp. Vi bestrider ikke de forholdene Arbeidstilsynet påpeker. Vi vil intensivere arbeidet med å hindre brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping framover, sier regiondirektør Helge Eidsnes i Statens vegvesen til Aftenbladet.

Fykse i Arbeidstilsynet understreker derimot at de forventer at en offentlig byggherre tar tak i dette på et tidligere tidspunkt enn det som har skjedd i dette tilfellet.

Eidsnes understreker at de ikke vil ha slike saker, og lover at tilsynet skal lukkes innen fristen.