Domkirkeplassen i Stavanger. Foto: Google Maps

Arbeidstilsynet får slakt etter kranvelt i Stavanger

Arbeidstilsynet har ikke funnet noen brudd på arbeidsmiljøloven etter at en kranbil veltet over Domkirkeplassen i Stavanger.

NRK Rogaland har snakket med kranekspert og styremedlem i Kranteknisk forening, Bjarne Roland, om kranvelten på Domkirkeplassen i Stavanger 4. september. Ingen ble heldigvis skadet da en kran veltet på den folksomme plassen og knuste en bil.

Nå er Arbeidstilsynet ferdig med sitt tilsyn av Sviland Transport, som eide og drev kranbilen, og tilsynet har ikke funnet noen brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det er ikke mange kranbilselskaper som har alt hundre prosent i orden. Her skulle de ha funnet noen grove feil, slik at det hadde blitt foretaksstraff, sier Bjarne Roland til NRK.

Han understreker overfor rikskanalen at han kun kjenner til saken gjennom hva mediene har rapportert om velten.

Føreren av kranen på Domkirkeplassen har selv innrømmet at han ikke hadde støttelabbene helt ute da han foretok løftet som endte i velt 4. september. NRK har vært i kontakt med Sviland Transport, men de ønsker, ifølge artikkelen, ikke å kommentere saken.

Roland mener at det også ble gjort feil når det gjelder avsperringen av området. Han mener at hele området skulle blitt sperret av når de foretok løftet. Det ble det ikke.

Roland anslår at det skjer cirka ett kranbiluhell i uka i Norge, og han mener politiet og Arbeidstilsynet gjør et for dårlig arbeid i å forhindre slike ulykker.