Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet bruker 40 prosent av ressursene sine på bygg og anlegg

Bygge- og anleggsnæringen legger beslag på mer ressurser i Arbeidstilsynet enn noen annen næring. Også i fjor var næringen den hvor flest mennesker ble drept på jobb i Norge.