Arbeidsplanlegger Otta

Spordrift AS er et heleid datterselskap av Bane NOR. Etableringen ble gjort i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Selskapet har i overkant av 1.200 ansatte og en omsetning på 2 mrd kroner. Spordrift AS utfører drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten drives på en sikker, effektiv og miljømessig måte, samt etter forretningsmessige prinsipper.

Firma Spordrift
FylkeInnlandet
Søknadsfrist25.06.2020

Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Region Nord har ledig stilling som arbeidsplanlegger ved Linjen Otta.

Faggruppen har ansvar for sikkerhet og beredskap samt forvaltning, mindre fornyelser, drift og vedlikehold av jernbanelinjen på sin strekning. Driftsleder er ansvarlig for gruppen, mens arbeidsplanlegger har operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.

Stillingen rapporterer til Driftsleder.

Stasjonering og arbeidssted: Otta.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i tette samarbeid med Driftsleder, Anleggsleder, Tilstandskontrollør og Arbeidsleder
 • Disponering av mannskap
 • Sette opp arbeidsplaner, arbeidspakker og fremdriftsplaner
 • Turnus- og ressursplanlegging ved bruk av GAT
 • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
 • Tilrettelegge for oppstartsmøter
 • Sørge for løpende informasjon om aktiviteters utvikling til medarbeiderne, og sørge for god ressursutnyttelse
 • Planlegge og organisere arbeidet i henhold til avtaler
 • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og andre aktører i sektoren
 • Stillingen kan inngå i vaktordningen (beredskap)
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Tekniske fagskole eller annen relevant utdanning vektlegges
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Ønskelig med erfaring fra entreprenørbransjen
 • Erfaring med fremdrifts-/ressursplanlegging, turnusoppsett samt kunnskap om arbeidstidsbestemmelser er en fordel
 • Kunnskap om jernbanetekniske fag og arbeidsledelse i anleggsvirksomhet er en fordel
 • Økonomiforståelse
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Per tiden personalbillett med VYs tog

Kontaktinformasjon

Svein Ove Ånsløkken

Driftsleder

95736609

Søk stilling

Vis flere stillinger: