Statistisk sentralbyrå (SSB). Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

Arbeidsledigheten opp til 4 prosent

Det var 113.000 arbeidsledige i november, og arbeidsledigheten var dermed på 4 prosent. Det er opp 0,2 prosentpoeng fra august, ifølge SSB.

Sammenlignet med august var det 7.000 flere arbeidsledige i november, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tallene er hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Økningen er innenfor feilmarginen.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for november er dermed et snitt av månedene oktober, november og desember.

Ifølge AKU-tallene ble 12.000 færre personer sysselsatt fra august til november, justert for sesongvariasjoner. Også denne endringen er innenfor feilmarginen i AKU og tilsvarer en nedgang på 0,4 prosent.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.