Arbeidsleder - boligprosjekter

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av
Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.

Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing. Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner.

Vi skal nå styrke vår kapasitet ved å opprette en ny stilling som arbeidsleder.

Se www.bakke-as.no

Firma Bakke Leiligheter
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

ARBEIDSLEDER - BOLIGPROSJEKTER

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre et eller flere fagområder i prosjektet.
 • Bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA – plan. Delta på vernerunder, registrere og rapportere avvik samt å utføre tiltak slik at avvikene lukkes.
 • Være ansvarlig for at tildelt ansvarsområde gjennomføres innenfor fastsatte økonomiske rammer, herunder rapportere avvik og resultat månedlig. Bistå prosjekt og anleggsleder med mindre innkjøp.
 • Delta i utarbeidelsen av del- og ukeplaner, samt å lede arbeidet slik at det blir gjennomført som planlagt.
 • Sørge for at fagområdene i prosjektet gjennomføres med gitte kvalitetskrav. Følge opp at arbeidet kontrolleres slik som angitt i kontrollplanen.
 • Påse at prosjektet bemannes slik som avtalt og bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter.
 • Bygging av gode kunde- og leverandørrelasjoner.
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI) og bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter.

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Utdannelse som fagskoleingeniør eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med ledelse av boligprosjekter.
 • Forståelse av prosjektøkonomi, prosjektledelse og HMS.
 • Gode kunnskaper om byggeteknikk.
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Evne å jobbe systematisk og målrettet både selvstendig og i team.
 • Engasjert og motiverende som leder.
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Arbeidsleder.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via denne siden

Vis flere stillinger: