Applikasjonsansvarlig, Digital byggeplass

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 13,7 mrd. og 4200 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Firma AF Gruppen Konsern
FylkeOslo
Søknadsfrist05.02.2019

For AF Gruppen har utviklingen de siste årene bidratt til at vi nå ser et inspirerende og nesten ubegrenset mulighetsrom for bedre utnyttelse av teknologi. Vi har derfor sett behovet for en tydelig satsning, der vi aktivt arbeider med å drive frem nye muligheter og maksimere gevinsten av teknologiutnyttelse i AF. Ambisjonsnivået er høyt, og målsetningen er blant annet å være den ledende aktøren på innovasjon og digitalisering, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen vår bransje. Den digitale byggeplassen står sentralt i det videre arbeidet, og vi ser nå behovet for en applikasjonsansvarlig for digital byggeplass.

Muligheten

Nye digitale verktøy har bidratt til at den heldigitale byggeprosessen er nærmere enn noen gang, samtidig som applikasjonslandskapet er mer fragmentert og endres raskere enn tidligere. Vi ser derfor etter en applikasjonsansvarlig som kan bistå våre bygg- og anleggsprosjekter i å holde oversikten. Oppgavene vil blant annet omfatte prosjektledelse ved innføring av nye applikasjoner, veiledning av våre bygg- og anleggsprosjekter i valg av applikasjoner, dialog med leverandører om utviklings- og tilpasningsbehov, støtte superbrukere gjennom support og opplæring, samt annen applikasjonsforvaltning.

Du vil være en viktig rådgiver for både forretningsenheter og prosjekter i deres arbeid med digital byggeplass og skape verdi for virksomheten ved å løse helt konkrete problemstillinger.

Vi ser etter deg som:

  • er strukturert
  • er selvstendig og proaktiv
  • samarbeider godt med andre
  • har erfaring med innføring og forvaltning av applikasjoner
  • syns teknologi er spennende og ønsker å jobbe med digitalisering av bygg- og anleggsbransjen

Det er også positivt med erfaring med BIM, VDC og andre konsepter relatert til digital byggeplass.

Vi tilbyr

Stillingen vil by på spennende faglige utfordringer i et engasjerende miljø. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Trond Mathiesen (IT-direktør) på +47 917 52 818, eller Thomas Pedersen (applikasjonsansvarlig konsern).

Søk stilling

Vis flere stillinger: