Åpning av Skansedammen i Bergen

Arbeidene med Skansedammen er ferdig og det nye park- og parkeringsanlegget i Bergen ble offisielt åpnet 1. september.

Etter ett og et halvt års anleggsarbeid blir gjerdene rundt Skansedammen i Bergen fjernet, slik at alle bergensere kan ta i bruk det nye parkanlegget rundt dammen. Multiconsult har bistått med landskapsarkitektur, byggeteknisk rådgivning og alle geofag inn på prosjektet, som i tillegg til et parkanlegg har et stort underjordisk parkeringshus under dammen.
- Fremkommelighet for utrykningskjøretøy har vært utfordrende på grunn av mengde biler parkert på gateplan i området rundt Skansedammen. Som saneringstiltak har den gamle Skansedammen, som opprinnelig var et vannmagasin til Brannvesenet ved bybranner, blitt bygd om til parkeringsanlegg, med plass til 193 biler, sier Andrew Weaver, oppdragsleder i Multiconsult.
Byggingen av parkeringsanlegget har også innebært en oppgradering av parkanlegget rundt Skansedammen. Oppgraderingen består i bedre oppholdsarealer, økt tilgjengelighet, ny beplantning, skiferbelegg og en stor utsiktstrapp ned mot Vågen.

- Damkronen til Skansedammen er tilbakeført, akkurat slik som den lå før, med de samme steinene. Dammen blir bare 20cm dyp og vannet kjøres igjennom et renseanlegg, slik at vannspeilet til enhver tid blir både klart og rent. Om vinteren reduseres vanndybden til 10cm, slik at isen lettere skal dannes og det kan legges til rette for bruk av skøyter, forklarer Weaver.