Åpnet perle under Trondheimsveien i Oslo

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått rustet opp fotgjengerundergangen som binder sammen Veitvet og Sletteløkka i Groruddalen.

- For folk i området er dette en viktig ferdselsåre, sa statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i Kommunal- og regionaldepartementet sa hun åpnet undergangen.

Prosjektet er en del av områdeløftet i Groruddalen, og undergangen er en av 11 ”perler” i det såkalte “Perlekjedet” mellom Veitvet og Sletteløkka. Undergangen er den eneste direkte forbindelsen mellom Veitvet og Sletteløkka, og brukes både som skolevei og gangvei til kollektivtransport. Før oppussingen var undergangen nedtagget, hadde dårlig lys og var lite oversiktelig.

- Jeg håper undergangen nå oppleves både tryggere, hyggeligere og mer funksjonell for innbyggerne på Veitvet og Sletteløkka, sa Tvinnereim.

Kommunal- og regionaldepartementet har gjennom Husbanken bidratt med 2 200 000 kroner, og Miljøverndepartementet med 1 500 000 kroner til fotgjengerundergangen. Statens vegvesen har stått for prosjektledelsen og har ansvar for å drifte anlegget.