En ny spesialisering innen geoteknikk blir tilgjengelig på sivilingeniørstudiet ved OsloMet. Tilbudet ble lansert i begynnelsen av mars. Foto: KonnektEn ny spesialisering innen geoteknikk blir tilgjengelig på sivilingeniørstudiet ved OsloMet. Tilbudet ble lansert i begynnelsen av mars. Foto: KonnektEn ny spesialisering innen geoteknikk blir tilgjengelig på sivilingeniørstudiet ved OsloMet. Tilbudet ble lansert i begynnelsen av mars. Foto: Konnekt

Åpnet ny geoteknikkspesialisering på OsloMet

Til høsten kan masterstudenter på Bygg – sivilingeniør ved OsloMet for første gang spesialisere seg innen geoteknikk.

Det skriver Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel i en pressemelding.

Norges Geotekniske Institutt (NGI), Konnekt og Statens vegvesen har bidratt til å etablere den nye studiespesialiseringen ved universitetet.

– Vi vil bli enda bedre på å knytte studentene til arbeidslivet. Jeg tror vi må tenke nytt for å få det til. Derfor er det moro åpne dette studietilbudet, som er et eksempel på det, sa prorektor Silje Fekjær da geoteknikk-spesialiseringen ble lansert 7. mars.

– NGI har vært pådriver for å få på plass masterutdanningen i geoteknikk, og vil bidra til å gjøre det godt, var lovnaden fra administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland talte også under lanseringen, og understreket at geoteknikk er viktig for byggkonstruksjoner og øvrig infrastruktur.

– Det er viktig med god oversikt, god kartlegging og gode data, å jobbe digitalt, og sikre tilgang på data. Dagens muligheter for å bruke ny teknologi er også veldig viktig. Det å være sterk på faglig kunnskap på området, blir viktig for oss framover, sa hun.

– Engasjementet til NGI har tilført oss mye energi. Konnekt har vært strateg, og bidratt med penger. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har bidratt med nettverk. Statens vegvesen og Bane NOR har bidratt, det har også bransjen generelt, og vi har fått god støtte fra rektor Christen Krogh på OsloMet, sa instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke på Institutt for bygg- og energiteknikk.