Dagfinn Sivertsen (fra venstre) og Silvia Krogh fra Viken fylkeskommune med Sveinung Holm, Eva Granerud og Tor Eilert Navestad fra Peab Anlegg på den nye gang- og sykkelveien i Rælingen. Foto: Ole Kristian Krogh / Viken fylkeskommuneFoto: Ole Kristian Krogh / Viken fylkeskommune

Åpnet ny gang- og sykkelvei i Rælingen to måneder før tiden

Viken fylkeskommune har bygget 2.180 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Det skriver Viken fylkeskommune i en pressemelding onsdag.

Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.

Gang- og sykkelveiprosjektet har en total kostnadsramme på 76,1 millioner kroner, med en beregnet sluttsum på omtrent 69 millioner kroner. Peab Anlegg er entreprenør, og prosjektet ble tatt over av Viken fylkeskommune første januar i år fra Statens vegvesen i henhold til regionreformen. Anleggsstart var i mars 2019, og ferdigstillelse av den 2.180 meter lange strekningen ble onsdag denne uken.