Foto: Geir Holen, Statens vegvesen
Foto: Geir Holen, Statens vegvesen

Åpnet fire kilometer ny E39 mellom Betna og Klettelva - flere måneder før tiden

Fredag ettermiddag åpnet første parsell på E39 Betna-Hestnes i Trøndelag for trafikk.

– Parsellen er klar flere måneder før planen. Dermed fjernes nok en ulykkesutsatt strekning mellom Molde og Trondheim, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Entreprenør Bertelssen & Garpestad og deres underleverandører har jobbet iherdig med å få ferdig første parsell mellom Betna og Hestnes. Resultatet er at vi kan åpne fire kilometer med helt ny E39 i det fellesferien begynner fredag ettermiddag, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegevesen, i meldingen.

Traséen som åpnes for trafikk fredag er tre kilometer kortere enn dagens vei. Eksisterende E39 går i en bue via Liabø sentrum, hvor trafikken kjører i 40 km/t og passerer fotgjengeroverganger. Trafikken preges av høy andel tungtransport.

– Gammel vei har dårlig standard til å være europaveg. Den er svært svingete, smal og har ikke gul midtstripe. Det er en rekke avkjøringer, og ikke minst ligger det en barne- og ungdomsskole tett inntil E39, sier Innerdal. Fartsgrensen på den gamle strekningen varierer mellom 40 og 80 km/t. Inntil videre får den nye strekningen 80 km/t, men når veien helt frem til Hestnes åpner blir det 90 km/t. Ny vei har ni meters bredde.

– Rett vegtrasé og jamt høyere fart gjør at E39 blir fire minutter raskere med åpningen av denne første parsellen, forklare Innerdal. Veien som åpnes for trafikk fredag går fra Betna og til avkjørselen ved Klettelva. Vegarbeidet pågår for fullt videre til Hestnes, hvor de siste ni kilometerne skal åpne i 2025.

Prosjektet er en del av ny E39 mellom Betna og Stormyra lengst sør i Trøndelag fylke. Delstrekningen Leirvika – Renndalen åpnet høsten 2022 med 4,8 km ny vei. Før sommeren i år startet også arbeidet med den siste delstrekningen, Stormyra-Staurset. Denne skal stå klar i 2026. Totalt blir det bygget 28 km med ny europaveg i området.