E134 Espelandssvingane har blant annet fått bedre kurvatur og harmonisert veibredde. Foto: Statens vegvesen
E134 Espelandssvingane har blant annet fått bedre kurvatur og harmonisert veibredde. Foto: Statens vegvesen

Åpnet E134-strekning over en måned før tiden

Statens vegvesen har åpnet den utbedrede E134-strekningen Espelandssvingane over en måned før planlagt.

Prosjektet er en del av Haugalandspakken. Første spadestikk var den 11. desember i 2020, og hovedentreprenør har vært Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol AS, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Planlagt åpning var den 1. november i år, men allerede den 22. september kunne strekningen overrekkes til Statens vegvesen som byggherre. Onsdag den 28. september var det offisiell åpning.

– Innenfor budsjett
– Og ikke bare åpner vi før tiden. Vi ser også ut til å holde oss innenfor budsjett. Et godt samarbeid med hovedentreprenør har vært en nøkkel for å få dette til. Utbedringsprosjektet har en total styringsramme på 124 millioner, sier prosjektleder Arild Kalleland Vallestad i Statens vegvesen.

Den nye veistrekningen har fått bedre kurvatur, harmonisert veibredde, og det er sprengt ut og planert sideterreng slik at trafikantene får bedre sikt. Det er laget rumlefelt, bedre og tydeligere avkjøringsfelt og bedre busslommer. Det er også tilrettelagt bedre for myke trafikanter ved å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg langs hele den 1,3 kilometer lange strekningen.

– Alt dette er med på å gjøre at hovedveien E134 vest-øst mellom Haugesund og Drammen fyller samfunnsoppdraget sitt på en bedre måte enn før. Espelandssvingane har vært en flaskehals, og det har vi nå gjort noe med. Dermed har prosjektet betydning langt utenfor nærområdet, sier Vallestad.

Hensyn til natur og dyreliv
Veistrekningen går langs Vågselva, og det har vært restriksjoner med tanke på når det har pågått arbeid i elven, blant annet for ikke å forstyrre laksens gyteperioder. Ifølge Statens vegvesen er hensynet til natur, miljø og klima viktig i alle prosjektene deres. Det har dermed vært en klar forutsetning i prosjektet at inngrepene i Vågselva ble minimalisert.