Åpner Skudenes-Kyrkjeleite flere måneder før planlagt

Den 2,6 kilometer lange gang- og sykkelveien langs fylkesvei 547 i Rogaland ble offisielt åpnet fredag 3. september.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klippet snora fredag klokka 11.15.

— Fylkeskommune har et sterkt søkelys på trafikksikkerhet. Det er derfor gledelig at vi nå har sammenhengende sykkel- og gangvei over hele Karmøy, og at vi ser resultater av Haugalandspakken, sier Bergsvåg i en pressemelding.

Den nye gang- og sykkelveien fra Skudenes til Kyrkjeleite er allerede i bruk.

– Arbeidet ble ferdig fem måneder før planlagt. Det skyldes dyktige fagfolk og velvilje blant grunneierne, forklarer prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet startet i april 2020. Målet med prosjektet er å gi et trafikksikkert tilbud for skoleelever og andre myke trafikanter. Dette er siste bit i utbyggingen av et sammenhengende gang- og sykkelveinett over Karmøy.

– Strekningen har vært etterspurt, og vi er fornøyde med at skoleunger og myke trafikanter nå kan bevege seg trygt langs fylkesveien, smiler Severinsen.

Den nye gang- og sykkelvei er 2,6 kilometer lang, og er koblet sammen med gang- og sykkelveien ved Kyrkjeleite i nord og ved Skudenes ungdomsskole i sør

Arbeidet har kostet 62 millioner kroner, som er betalt av Haugalandspakken

Entreprenør på prosjektet er Vassbakk & Stol, som har hatt ti lærlinger i sving på anlegget.