Åpner Ravneheitunnelen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner nye riksvei 465 mellom Hanesund og Sande.

Offisiell åpning av den 6,8 kilometer lange veistrekningen mellom Hanesund og Sande vil skje 24. november.

Prosjektet, som blant annet har inneholdt byggingen av den 3,3 kilometer lange Ravneheitunnelen, knytter Farsund og E39 nærmere sammen og forkorter ifølge Farsund Avis kjøretiden med fem minutter.

Det er Mesta som har vært hovedentreprenør og Norconsult har hatt hovedansvaret for prosjekteringen.