Illustrasjonsfoto

Åpner opp for fri tilgang til vareinformasjonen i NOBB

Styret og ledelsen i Norsk Byggtjeneste har vedtatt at alle får kostnadsfri tilgang til vareinformasjonen som er tilgjengelig i den omfattende varedatabasen NOBB.

Dette innebærer at brukerne gis adgang til å benytte hele informasjonsbredden i Norsk Byggevarebase (NOBB), bortsett fra indekspris.

Asbjørn Vennebo

­– På basis av diskusjonen som har vært den siste tiden rundt eierskap til vareinformasjonen, så har eierne og styret i Norsk Byggtjeneste hatt en gjennomgang og blitt enige om å endre forretningsmodellen til NOBB. Det betyr at vi kan tilby vareinformasjonen i basen kostnadsfritt til markedet, sier Asbjørn Vennebo, styreleder i Norsk Byggtjeneste og adm. dir. i Optimera, til Byggeindustrien.

<p>Halvard Gavelstad</p>

Gjelder fra 1. januar
Den frie bruken av innholdet kan blant annet skje gjennom brukerens egne verktøy eller ved overføring til kunde, men Byggtjeneste setter som krav at NOBB alltid skal oppgis som kilde for informasjonen.

Den nye brukeravtalen som Byggtjeneste nå åpner opp for gjelder fra 1. januar 2017, men brukerne kan i praksis allerede nå benytte seg av muligheten til å hente ut vareinformasjonen på NOBBs nettsider.

– Denne omleggingen av forretningsmodellen for NOBB vil styrke innholdet i basen og være med å bygge opp en enda sikrere modell, mener adm. dir. Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste, som eier og drifter NOBB-basen.

For å kompensere bort noe av inntektsfallet til Byggtjeneste vil dette finansieres ved at produsentene betaler noe mer for å kunne bruke NOBB.

Asbjørn Vennebo understreker at alle nå vil få vareinformasjonen kostnadsfritt, men at man må signere en brukeravtale for å få tilgang til informasjonen.

– Gjennom denne prosessen er det også blitt tydelig hvilken sterk posisjon NOBB har i Norge. Grepet vi nå gjør bør ikke være til hinder for at andre kan utvikle sine produkter ved å bruke informasjonen i NOBB – heller tvert om. Dette kan bidra til utvikling av nye nyttige tjenester, mener Vennebo. Blant annet tror han at de utførende virksomhetene vil ha god nytte av NOBB.

– Vi har gjennom denne prosessen sett at NOBB er mer utbredt hos entreprenørene enn vi var klar over, legger Vennebo til.

Stor fordel med én base
Styreleder i Byggevareindustriens Forening, Isola-sjef Bjørnar Gulliksen, som også sitter i styret i Norsk Byggtjeneste, er også godt fornøyd med løsningen de nå har kommet frem til.

Bjørnar Gulliksen

– Dette er en god løsning for hele næringen. Vi som byggevareprodusenter er opptatt av å øke kvaliteten på grunndatabasen, og det å kunne fokusere 100 prosent på én base er veldig positivt. Dette vil helt klart kunne være med på å heve kvaliteten på innholdet i NOBB ytterligere, mener Gulliksen.

Han peker på at å ha flere baser å oppdatere medfører store utfordringer med å holde alt oppdatert, mye ekstra jobb, store tilleggskostnader og vil gi dårligere kvalitet på innholdet.

– Nå kan vi få til et felles løft rundt kvaliteten på innholdet samtidig som vi ikke hindrer at applikasjonsleverandører også konkurrenter til Norsk Byggtjeneste, kan utvikle nye verdiskapende løsninger for næringen basert på disse grunndataene, sier Gulliksen.

Han mener vi i Norge er heldige som har en base av dette kaliber tilgjengelig.

– Det er ikke mange land som har klart å samle seg rundt en felles varedatabase, men her har vi over flere tiår bygd opp en komplett løsning som treffer bredt, legger Gulliksen til.

Denne saken har den senere tiden skapt et stort engasjement hos aktørene i verdikjeden i byggenæringen.

– Når vi nå åpner opp tilgangen til vareinformasjonen i NOBB betyr dette da også at CoBuilder får tilgang til NOBB kostnadsfritt. Varselet om søksmål var allerede før denne beslutningen ble tatt stilt i bero, og vi vil nå ikke ta dette videre juridisk, legger Asbjørn Vennebo til.

 Jan Hestås

Fornøyde entreprenører

– Det at NOBB-basen nå gjøre fritt tilgjengelig er en viktig og riktig beslutning, kommenterer Jan Hestås, styreleder i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Hestås, som er konsernsjef i Kruse Smith, mener at det som nå skjer er en forutsetning for den digitale utviklingen av næringen.

– Det at vi én felles base å forholde oss til er veldig viktig - det er ikke heldig om man skulle bygge opp flere parallelle baser. Derfor er det positivt at Norsk Byggtjeneste har kommet frem til denne beslutningen og dette vil være viktig for hele næringen, men også for NOBB og industrien, i tiden fremover, mener Hestås.

Viktig skritt

Bakgrunnen for at NOBB ble opprettet var å utvikle en tilpasset vareinformasjonsdatabase med formål å effektivt distribuere korrekt og oppdatert vareinformasjon til vareeiers kunder og forbindelser i byggenæringen. Nå tas dette et skritt videre.

– Vi tror dette er et viktig steg i en stadig mer digitalisert verden der ulike applikasjoner skal snakke sammen. Ved at vi nå åpner opp for bruk av vareinformasjonen vil det kunne bli enda mer tilgjengelig for flere og vil være et viktig bidrag i å utvikle en mer strømlinjeformet informasjonsflyt, mener Halvard Gavelstad.

Det understrekes også at den enkelte vareeier eier sin egen vareinformasjon i NOBB-databasen.

– Byggtjeneste har imidlertid eierrettighetene til NOBB nr., varetekst, det strukturelle innhold herunder varegrupper og moduler, samt rettighetene til formidling av informasjon og dokumentasjon i databasen til registrerte brukere, legger Gavelstad til.

I NOBB-basen ligger det nå inne rundt 900.000 produkter fordelt på rundt 700 vareeiere.