Åpner leverandørsenter i Murmansk

Hydro oppretter et senter for leverandørutvikling og et representasjonskontor i Murmansk. Disse aktivitetene representerer et nytt skritt framover for Hydros satsing i Nordvest-Russland.

De nye tiltakene i det pågående samarbeidet mellom Murmansk og Hydro ble formelt avtalt onsdag under et møte mellom guvernør Yury Evdokimov i fylkesadministrasjonen for Murmansk Oblast og lederen for Hydros Shtokman-prosjekt, Bengt Lie Hansen. Hydro utvider nå sin virksomhet i Nordvest-Russland ytterligere for å forberede potensielle russiske leverandører på den framtidige olje- og gassutviklingen i regionen, som eksempelvis Shtokman-prosjektet, sa Lie Hansen på en pressekonferanse i Murmansk onsdag. Avtalen innebærer at senteret for leverandørutvikling blir etablert i Murmansk i desember i år. Et slikt senter vil også bli etablert i Arkhangelsk, skriver Hydro på sine nettsider. Vi vil også etablere et representasjonskontor for Hydro Murmansk for å støtte våre økende aktiviteter i dette området, slik som boringen av avgrensningsbrønn nummer sju som etter planen skal bores på Shtokman-feltet i 2006, sa Lie Hansen. Som en del av avtalen med Murmansk Oblast skal Hydro også etablere et sosialt fond som skal støtte sosiale og miljørettede initiativ i Murmansk. I september undertegnet Hydro en avtale med Murmansk State Technical University som tar sikte på å utdanne framtidige spesialister i utvikling av olje- og gassressurser i den russiske delen av Barentshavet. De første bidragene til studenter, lærere og doktorander ble kunngjort i oktober. Del av leverandørprogram Samarbeidet med Murmansk Oblast er en del av Hydros aktuelle leverandørutviklingsprogram for Shtokman, som tar sikte på å forberede russiske leverandører på den kommende utbyggingen av dette feltet. Vi ønsker å bruke prosjektmodellen fra Hydros utbygging av Ormen Lange-feltet, der vi har brukt mer enn 30 års akkumulert erfaring fra offshoreutbygginger på norsk sokkel, sier Lie Hansen. Gjennom et tett samarbeid med statlige organer, akademiske institusjoner og leverandører har vi oppnådd en svært høy grad av nasjonal deltakelse i det største industriprosjektet i Norge noensinne. Et slikt samarbeid er avgjørende for å kunne gjennomføre store petroleumsprosjekter i henhold til tidsplan og budsjett. Vi ønsker nå å dele vår erfaring med Russland og russiske organisasjoner for å kunne sikre vellykkede offshoreprosjekter med stort innslag av russiske leveranser, sier Lie Hansen. Hydro tok initiativet til leverandørutviklingsprogrammet i 2002 etter et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, der de to lederne trakk fram betydningen av et tettere samarbeid mellom Norge og Russland i den nordvestlige delen av Russland. Så langt har Hydro identifisert over 450 leverandører, vurdert 60 av dem, og forhåndskvalifisert 11 russiske leverandører for arbeid på norsk og britisk sokkel gjennom Achilles-systemet. To av disse selskapene, Murmansk Ship Yard og Mostotryad 9, står i dag også for leveranser til norske selskaper.