E6 Mulelia utbedret kryss. Bilde tatt før vegarbeidet er helt ferdig. Foto: Statens vegvesen

Åpner krysset på E6 Mulelia

Mandag morgen 17. desember åpnes krysset for trafikk igjen, etter å ha blitt utbedret.

Krysset på E6 i Mulelia i Levanger er nå blitt mer trafikksikkert. Dagens avkjørsel til renovasjonsanlegget i Mulelia er fjernet. I stedet for at trafikken går direkte fra E6 til renovasjonsanlegget, har entreprenør Fiborg & Sellæg Maskin AS bygget en lokalvei mellom anlegget og fv. 6888.

Nå har krysset fått et venstresvingefelt. Det vil si at hvis du kommer sørfra og skal inn på fv. 6888, så blinker du til venstre og plasserer deg i en egen avkjøringslomme. Kryssområdet blir mer markert, med trafikkøyer som skiller kjørefeltene på E6.

- Vi har utvidet bredden på E6 i dette området, og hele krysset er blitt større og mer oversiktlig. Fylkesveien er hevet inn mot krysset med E6, og dermed får de som skal ut på E6 bedre sikt inn mot krysset, sier byggeleder Andre Staberg i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Fv. 6888 blir bredere og avkjørselen til renovasjonsanlegget går herfra. Ved å fjerne og flytte avkjørselen til renovasjonsanlegget, har man fått et stort og oversiktlig kryssområde, som skaper bedre flyt og økt trafikksikkerhet.

Entreprenøren har også etablert et nytt drens- og overvannssystem, de har montert nye lysmaster med bedre belysning på blant annet gangfeltet. I tillegg har man utbedret bussholdeplassene og setter opp leskur.

- Det gjenstår noe utbedring på sideareal, så det vil pågå vegarbeid i området. E6 forbi Mulelia har frest asfalt som øverste lag og vil få et nytt lag asfalt til våren. Vegoppmerkingen er en midlertidig løsning nå i vinter. Det blir lagt permanent vegoppmerking til våren, sier Staberg.

Statens vegvesen har gjennom Nasjonal transportplan fått midler til en utbedring av E6 Mulelia for å øke trafikksikkerheten.