Foto: Statens vegvesen

Åpner gang- og sykkelvei langs E6 i Namsskogan

Fredag 14. desember blir det en feiring av den nye gang- og sykkelveien mellom Trones og Litjåsen i Namsskogan kommune.

Gang- og sykkelveien er cirka 500 meter lang. Den er en fortsettelse av en adkomstvei/gang- og sykkelvei ved Trones og opp til Litjåsen. Den går langs E6 oppover forbi Namsskogan Familiepark.

Det er skiftet ut masser, sprengt fjell og lagt kummer og rør på hele strekningen. I tillegg er det satt opp nye gatelys på hele strekningen. Arbeidene startet opp i august i år. Arbeidet ble utført av entreprenøren Br. Brøndbo AS og hadde en kontraktssum på ca. 5 mill. kr.