Åpner for trafikk i fv. 31 Nordbyveien

Onsdag 19. desember åpner Nordbyveien i Buskerud, etter å ha vært stengt for gjennomkjøring siden juni i fjor.

Selv om vegen nå blir åpnet for trafikk, vil det fortsatt pågå arbeid der. Trafikantene og de som bor der må være forberedt på at det fortsatt vil være skiltet arbeidsvarsling og innsnevringer i gata.

– Hovedarbeidene er ferdig til jul. Arbeider som ikke kan fullføres mens det er snø og tele i bakken, må imidlertid vente. Entreprenøren skal likevel være ferdig med alt arbeidet i Nordbyveien før sommerferien i 2019, sier Bjørn Kåre Ifarness, byggeleder for prosjektet til vegvesen.no.

Entreprenøren Steen & Lund AS starter gradvis opp arbeidene i fv. 319 Svelvikveien, og for fullt i løpet av våren 2019.

Brakar opplyser at bussene kjører som normalt gjennom Nordbyveien fra 19. desember.