Ill. Nye Veier

Åpner E6 gjennom ny Skarpsnotunnel ved Moelv

Natt til torsdag 13. august ble E6-trafikken flyttet tilbake til E6-tunnelen gjennom Skarpsnoberget ved Moelv. Det blir i første omgang tofeltstrafikk gjennom den nybygde Skarpsnotunnelen.

Totalentreprenøren Peab, som bygger det nye motorveikrysset i Moelv for Nye Veier, har arbeidet gjennom hele sommeren for å få slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke. Omkjøringen har til tider skapt lange køer og forsinkelser i sommertrafikken.

- Nå blir vi endelig kvitt en av de siste store flaskehalsene i motorveiutbyggingen. Med tofelts E6-trafikk gjennom den nye Skarpsnotunnelen blir det vesentlig bedre trafikkflyt, selv om det fortsatt vil pågå store arbeider i Moelvkrysset utover høsten, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier i en pressemleding.

Både E6-trafikken og lokaltrafikken til og fra Moelv ledes utenom anleggsområdet i Moelvkrysset via rundkjøringen på sørsiden av E6 ved Shellstasjonen, den nybygde Kastbakkvegen og rundkjøringen ved det kommunale renseanlegget nordvest for kryssområdet.

- Det blir ingen endringer for gående og syklende, melder Nye Veier.

- Lokaltrafikk til og fra Moelv og Sjusjøen skal ta av i den midlertidige rundkjøringen som er etablert ved renseanlegget nordvest for Moelvkrysset, sier Moshagen.

I sommer har E6-omkjøringen i Moelv skapt kø og forsinkelser.

- Omkjøringsløsningen for E6 i Moelv har dessverre skapt en del kø og forsinkelser og aller verst har det nok vært for naboene langs omkjøringsveien som har måttet leve med ulempene i flere uker. Arbeidene som nå gjenstår er planlagt gjennomført uten omkjøring via Ringsaker kirke, legger Moshagen til.

Nye Veier peker videre på at sommertrafikken på E6 har vært enorm og trafikantene har vært raske med å ta i bruk nyåpnet E6.

- Før Nye Veier startet på utbyggingen av E6 gjennom Innlandet ble det beregnet en gjennomsnittlig trafikkmengde på 13.000 kjøretøy over Bergshøgda sør for Brumunddal per døgn. I juli i år er tallet cirka 17.700 kjøretøy per døgn. Dette viser at trafikantene er raske med å ta i bruk sikker nybygd vei, selv om det fortsatt gjenstår 12 kilometer med tofeltsvei før hele utbyggingen på 43 kilometer står ferdig 1. desember i år, sier Moshagen.

Nye Veier har åpnet 30 kilometer med ny firefelts E6 gjennom Innlandet. 1. desember i år åpner den neste delstrekningen på 12 kilometer fra Brumunddal til Moelv og i 2021 starter de første anleggsarbeidene på utbyggingen av de neste 43 kilometerne fra Moelv til Øyer.