Åpner dialog om byggingen av morgendagens sykehjem

Ringsaker kommune inviterer til dialogkonferanse i forkant av byggingen av nytt sykehjem i Moelv.

Tirsdag 5. mars inviterer Ringsaker kommune til dialogkonferanse i Moelv, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Ringsaker kommune skal, ifølge meldingen, bygge morgendagens sykehjem i Moelv med omtrent 80 plasser for mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelser. I Ringsaker skal innbyggerne greie seg selv lengst mulig hjemme, og ha trygghet for å få plass i sykehjem når det er nødvendig, skriver kommunen.

Sykehjemmet skal være et godt sted å bo, også for personer med demens, og være godt å komme til for pårørende. Beboerne vil ha ulik grad av funksjonsnedsettelser, og det må legges til rette for heldøgns helse- og omsorgstjenester på flere nivå, heter det videre i meldingen.

Bygget skal bidra til å åpne opp for frivillig aktivitet og samspille med lokalsamfunnet i Moelv, og skal samtidig bidra til byutvikling og må være fleksibelt i forhold til endrede behov og mulighet for utvidelse i framtiden.

Formålet med dialogkonferansen er å få inn relevante innspill og ideer fra aktuelle

aktører, små og store, i utvikling av prosjektet.