Åpner Bjørnegårdtunnelen og stenger Kjørbotunnelen

Natt til fredag 5. oktober åpnet E16 Bjørnegårdtunnelen for toveis trafikk i sørgående løp. Samtidig stenger Kjørbotunnelen, og det blir omkjøring gjennom Sandvika. Trafikantene må belage seg på ekstra kø i tiden fremover.

Natt til fredag la Statens vegvesen om E16 og ledet trafikken inn i Bjørnegårdtunnelens sørgående løp. Da blir det toveis trafikk i det ene løpet frem til høsten neste år. Samtidig stenger Kjørbotunnelen slik at man kan utføre de siste arbeidene med å koble denne til Bjørnegårdtunnelens nordgående løp.

- Det er godt skiltet, men alle nye kjøremønstre tar ekstra tid før de får satt seg og denne gang er det mye som skjer, sier assisterende byggeleder Marius Grønseth. Den største utfordringen får de som kommer fra Oslo og skal mot Hønefoss. De vil få en ekstra runde gjennom lokalveinettet i Sandvika for å komme seg videre nordover på E16.

- Nedsatt hastighet og nye kjøremønstre kan også gi mer kø i området før Bjørnegårdtunnelen i retning Sandvika, der Bærumsveien møter E16, advarer Grønseth.

E16 Sandvika- Wøyen prosjektet går nå inn i en ny fase før åpning av begge løp i Bjørnegårdtunnelen høsten 2019. Det medfører fortsatt arbeider som vil kunne påvirke de som bor og ferdes langs E16.