Nye Broverkstedet. Foto: Anthon B Nilsen Eiendom

Anthon B Nilsen Eiendom selger Nye Broverkstedet på Vulkan til Aspelin Ramm

Anthon B Nilsen Eiendom har inngått avtale med Aspelin Ramm om at sistnevnte overtar den 9 200 kvm store eiendommen «Nye Broverkstedet» på Vulkan i Oslo. Eiendommen er i dag fullt utleid til undervisnings-, idretts- og kontorformål.

Anthon B Nilsen Eiendom og Aspelin Ramm var partnere i utviklingen av Vulkan-området på begynnelsen av 2000-tallet. Området ble konvertert fra et utdatert industriområde til en ny og moderne bydel, som i dag består virksomheter innenfor kultur, undervisning, boliger, hotell, handel og servering, samt Oslos første og største mathall.

I 2005 fisjonerte partene sitt felleseide selskap Vulkan Eiendom AS og Anthon B Nilsen Eiendom ble eneeier av Nye Broverkstedet og tomten som senere ble utviklet til undervisningsbygg for Westerdals Oslo ACT. Sistnevnte eiendom ble senere solgt til finansielle aktører.

- Med salget av Nye Broverkstedet avslutter Anthon B Nilsen Eiendom et mer enn 15 år langt utviklingsløp i dette området langs Akerselva. Vi er trygge på at Aspelin Ramm vil forvalte verdiene videre på en meget god måte, sier Peder Chr. Løvenskiold, administrerende direktør i Anthon B Nilsen Eiendom i en pressemelding.

-Aspelin Ramm eier blant annet Mathallen, hotellene, serverings- og handelsarealer samt Dansens Hus, Vulkan Arena og kontorbyggene på Vulkan. Vi har en langsiktig horisont i vårt eierskap av Vulkan området, og har kontinuerlig fokus på å utvikle og forvalte området til det beste for våre kunder og byens befolkning. Vi takker Anthon B Nilsen Eiendom for et godt samarbeid og ser frem til å innlemme Nye Broverkstedet i vår eksisterende portefølje sier Mona Aarebrot, Direktør Marked og Drift i Aspelin Ramm

Akershus Eiendom har vært megler i transaksjonen, mens Advokatfirmaene Haavind og Thommessen har vært juridiske rådgivere for hhv. selger og kjøper.