Anskaffelseskoordinator - Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist18.03.2015

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. Vi søker nå anskaffelseskoordinator ved HR- og administrasjonsavdelingen, seksjon for juridiske saker og anskaffelser.

Seksjonen er lokalisert i Bodø, Tromsø og Vadsø og består av 9 medarbeidere. Vi bistår hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor flere rettsområder. Seksjonen har en koordinerende og rådgivende rolle ved anskaffelser. Stillingen har kontorsted i Bodø.

Din viktigste oppgave vil være anskaffelsesrettslig rådgivning og saksbehandling overfor avdelingene i regionen, som:

  • veiledning ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøring av konkurranser
  • bistand til firmakvalifisering, evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt
  • veiledning og deltakelse i forhandlinger
  • bistand i klagesaker og i håndteringen av innsynskrav etter offentleglova
  • intern opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser, policy og rutiner

Vi trenger deg som viser initiativ og vilje til å gjennomføre gode anskaffelsesprosesser. I vårt tverrfaglige miljø med mange og utfordrende prosesser verdsettes evnen til å samarbeide og jobbe strukturert og analytisk. Vi ønsker at du kommuniserer godt, jobber selvstendig og er fleksibel.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap. Vi vil vektlegge relevant erfaring innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser og annen juridisk rådgivning og saksbehandling. Det forutsettes at du behersker norsk muntlig og skriftlig, og har gode generelle ferdigheter i bruk IT verktøy.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Lillian Paulsen, tlf.77 61 76 03 / 907 22 923 eller e- post lillian.paulsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: