Ansetter helst venner

Norske sjefer foretrekker å ansette folk de kjenner godt fra før, viser en ny undersøkelse.

Sju av ti norske bedriftsledere foretrekker å ansette personer de allerede kjenner godt, viser en undersøkelse Infact har utført på oppdrag fra bemanningsbyrået Proffice, melder Dagbladet. Dette bekymrer forskere og arbeidslivseksperter, som mener grunnlaget for ansettelsene blir for snevert. Dersom arbeidsgivere ikke bruker ressurser på å intervjue og finne ut hva slags folk som kan være aktuelle for en stilling, så går de glipp av potensielle gode søkere. Å ansette bekjentskaper virker også ekskluderende på dem som har liten arbeidserfaring eller kommer utenfra, enten det er innvandrere eller folk som flytter innad i landet, mener seniorforsker Erling Barth ved Institutt for samfunnsforskning.