Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Volvat er godt fornøyd med samarbeidet med Graphisoft, som tilbyr kurs, opplæring og teknisk bistand til å komme i gang med BIM og Archicad. Graphisoft kan bygge ferdige maler som er klare til bruk til neste prosjekt. Mario Rinaldi, teknisk sjef i Volvat-gruppen og Frode Saltkjelvik, teknisk sjef i Graphisoft Norge.
Volvat er godt fornøyd med samarbeidet med Graphisoft, som tilbyr kurs, opplæring og teknisk bistand til å komme i gang med BIM og Archicad. Graphisoft kan bygge ferdige maler som er klare til bruk til neste prosjekt. Mario Rinaldi, teknisk sjef i Volvat-gruppen og Frode Saltkjelvik, teknisk sjef i Graphisoft Norge.

Frisk satsing på digitale planleggingsverktøy

– Volvat har alltid vært tidlig ute med digitalisering.

Annonsørinnhold

Volvat

* Volvat-gruppen er et av landets ledende private helseforetak og har etablert seg med til sammen 14 sentre i Oslo, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø. Volvat har ambisjoner om å vokse over hele landet.

* Volvat har vært tidlig ute med å ta i bruk gode verktøy for digitalisering - både med tanke på kundeopplevelser, og ved etablering, beslutningsgrunnlag, planlegging og bygging av nye medisinske sentre.

* Volvat har et eget eiendomsselskap, Volvat Utvikling AS.

* Volvat eies av Ramsay Health, som også driver store sykehus og medisinske sentere i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Malaysia, Singapore, Indonesia og Australia.

Mario Rinaldi er teknisk sjef i Volvat-gruppen med ansvar for drift, vedlikehold og teknologi.

Engasjert forteller han om ny teknologisk utvikling med stor betydning for ansatte og besøkende.

– Visste du at det nå er mulig å chatte med legen hjemmefra? Leger i andre deler av landet kan besvare spørsmålene dine i ledige øyeblikk, og nødvendige målinger og kontroller kan utføres hjemmefra via videokonsultasjoner.

Han er ikke i tvil om hva som er den mest populære funksjonen for pasienter og pårørende:

– Volvat sitt nye webbaserte timebestillingsystem som forbedrer og forkorter behandlingstiden, er utvilsomt den mest populære nyvinningen blant besøkende.

Rinaldi viser hvordan man kan sitte hjemme i sofaen og bestille time på legevakten.

– Slik, demonstrerer han og klikker på en knapp. Nå kan jeg stille meg i kø og få oppgitt et estimat som beregner ventetiden. Jeg kan dermed minimere oppholdet på venteværelset, systemet oppleves forutsigbart, og aller viktigst: smittefaren reduseres betydelig.

Volvat vokser
Volvat-gruppen er et av landets ledende private helseforetak og har etablert seg med til sammen 14 sentre over hele landet. Målet er å etablere to nye sentre i året - over hele landet:

- Teknologiske beslutningsverktøy analyserer faktorer som befolkningsvekst og fremtidig behov for helsetjenester. Systemet sammenstiller alle relevante opplysninger og gir oss et fullgodt beslutningsgrunnlag når vi skal bestemme hvor vi skal bygge, forklarer Rinaldi.

- Vi sparer både tid og penger, samtidig som reisekostnader og konsulentutgifter reduseres betydelig.

Ombygging i BIM
Når ny lokasjon er avgjort finner Volvat egnede lokaler som bygges om til klinikker.
Da er det Beate Rinaldi som overtar både planlegging og gjennomføring:

Designutdannede Beate Rinaldi har rollen prosjektleder når Volvat-gruppen etablerer nye klinikker. Hun trekker frem Archicad som et viktig verktøy, både i forbindelse med planlegging, gjennomføring og drift og vedlikehold (FDVU).

– Archicad er mye mer enn et designverktøy. I BIM-modellen lagres data og metadata som har betydning for bygget, både i planleggingsfasen og gjennom hele byggets levetid.

En viktig funksjonalitet i Archicad er at modellen foretar automatisk regelsjekk i planleggingsfasen. Foruten standardkrav til universell utforming stilles det egne krav til helsebygg:

– Bygget skal være robust og ha tilgang til nødstrøm og sluser for smittevern. Temperatur er høyere og dørene bredere enn i andre bygg. I tillegg stilles det strenge krav til dokumentasjon.

– Volvat vil dessuten beholde en høy gjenkjennelsesfaktor så samtlige klinikker er likt utformet og møblert.

Funksjonalitet og FDVU
Beate og Mario Rinaldi beskriver Volvats klinikker som "levende bygg". Det vil si at endringer og ombygginger foretas kontinuerlig og ved behov:

– Det er en kjempefordel at vi selv kan oppdatere informasjon direkte i BIM-modellen og hente ut nye plantegninger og oversikt over brann- og rømningsveier.

– Modellen gir dessuten enkel tilgang til nødvendig informasjon for drift og vedlikehold, noe som er veldig praktisk når 14 klinikker administreres sentralt.

Beate og Mario Rinaldi er gift. Ekteparet møttes ikke på jobb, men på landskamp Norge-Italia i 1998. Som kollegaer siden 2010 er de alltid profesjonelle på jobb, men spøker med at det kunne ha blitt mye oppussing på hjemmebane dersom de ikke fikk engasjere seg i dette på jobb. Sammen har de ansvaret for etablering, utvikling, drift og vedlikehold av alle Volvats klinikker.

Beate og Mario Rinaldi er gift. Ekteparet møttes ikke på jobb, men på landskamp Norge-Italia i 1998. Som kollegaer siden 2010 er de alltid profesjonelle på jobb, men spøker med at det kunne ha blitt mye oppussing på hjemmebane dersom de ikke fikk engasjere seg i dette på jobb. Sammen har de ansvaret for etablering, utvikling, drift og vedlikehold av alle Volvats klinikker.

Klikk for større versjon

Archicad er et nyttig verktøy for å administrere innkjøp og tilbud:

– Med tanke på fremtidig innkjøp lagrer man informasjon i modellen som spesifiserer produktinformasjon, pris, garantier, leverandører og kravspesifikasjoner. Oppdaterte tegninger med korrekte mål gir riktig informasjon til ethvert tilbudsunderlag som tar utgangspunkt i areal, enten det er leiekontrakter, rengjøringstjenester eller en malejobb.

Volvat har installert måleverktøy på veggene i enkelte rom. Ved å måle bevegelser via sensor har Volvat lykkes i å rasjonalisere byggene. Dette har ført til en halvering av nødvendig areal.

– Målingene kan bygges ut til å registrere CO2, ventilasjon og temperatur. I tillegg til å være svært kostnadsbesparende er dette kunnskap man tar med seg når neste bygg planlegges. Vi får også mulighet til å bedre beregne energibruk.

I kommunikasjon med ledelse og beslutningstakere har Archicad vist seg å være et viktig verktøy.

Vår definisjon på slimBIM

* slimBIM er en 3D-modell som inneholder enkel geometri for vegger, gulv,tak, dører, vinduer og rom.
* En modell basert på slimBIM gir merverdi i form av automatisk utregninger av netto og bruttoarealer for utleie, samt volum og mengder av for eksempel gulv og vegger.
* Data fra en slimBIM-modell er mer riktig og mulig å utnytte videre til andre formål slik som innsalg/endringsforslag mot leietagere, oppdaterte brann og rømningsplaner.

– De fleste byggherrer/driftere er nok ikke klar over hvor enkelt det egentlig er å komme i gang med BIM og vegrer seg kanskje for å gå bort fra DWG- og PDF-tegninger som underlag. Svært enkle modeller, ofte kalt slimBIM, kan gi merverdi i form av automatisk utregning av arealer for utleie, samt volum og mengder av gulv, himlinger og vegger. Dette gir mer korrekte data og mulighet til å utnytte denne videre til andre formål slik som innsalg/endringsforslag mot leietagere, oppdatere brann og rømningsplaner samt kunne ha alle tegninger og mål på telefonen sin, forteller Frode Saltkjelvik, Teknisk sjef i Graphisoft Norge.

BIMx - på app og på web
Volvat er et privat helseforetak med investorer som byggherre og beslutningstakere.
Archicad med tillegget BIMx har gjort det enkelt å presentere planlagte klinikker visuelt til ledelse og beslutningstakere.

– BIMx kan installeres som en app på telefonen, eller sendes som en lenke i en e-post.

Mario Rinaldi demonstrerer BIMx og viser hvordan den interaktive 3D-modellen gir tilgang til data og gjør det mulig å sette seg inn i komplekse problemstillinger fra mobilen.

Mario Rinaldi demonstrerer BIMx og viser hvordan den interaktive 3D-modellen gir tilgang til data og gjør det mulig å sette seg inn i komplekse problemstillinger fra mobilen.

Klikk for større versjon

Mario Rinaldi demonstrerer hvordan det er mulig å bevege seg rundt i prosjekterte klinikker i tre dimensjoner, fullt utstyrt og møblert. Applikasjonen er en viktig del av daglig drift og gir Mario mulighet til å sette seg inn kompliserte problemstillinger selv om han er på forretningsreise. All informasjon finnes tilgjengelig på telefonen i lommen.

Teamet er enige om at Archicad er en god investering for fremtiden. Når BIM-modellen systematiserer informasjon og gir full kontroll på drift og vedlikehold, frigjør det tid til å jobbe med de viktige tingene: utvikling, vekst og et stadig større og bedre helsetilbud.

Klimanøytrale bygg i fremtiden
Graphisoft Norge opplever for tiden stor interesse for Twinview, en nettbasert digital tvilling-plattform for eiendomsbransjen som kobler all data i bygget til en BIM-modell.

Ved å samle inn og overvåke sanntidsdata fra bygget er Twinview det første steget for å oppnå klimanøytrale bygg.

EU har et mål om å redusere klimagassutslipp i byggsektoren med 90% innen 2050, og Norge har et mål om å bli klimanøytralt. For å oppnå disse målene kreves radikale tiltak for så vel nybygg som eksisterende bygningsmasse.

Med Twinview optimaliserer man energibruken og reduserer kostnadene samtidig som brukeropplevelsen og forretningsresultatene forbedres.

Les mer om mulighetene med Twinview

Finn ut mer om Archicad for eiendomsbransjen her

Annonsørinnhold
Nordic BIM Group / Graphisoft Norge

* Nordic BIM Group ble stiftet i januar 2020 og består av Graphisoft Norge, Nolliplan i Sverige og M.A.D i Finland.

* Med ekstraordinær erfaring og kunnskap jobber Nordic BIM Group med å digitalisere og effektivisere bygg- og eiendomsbransjen i Norden ved hjelp av BIM.

* Vi har erfaring med bruk av BIM helt siden 1993 og tilbyr i dag markedets mest moderne, effektive, digitale BIM-verktøy og tjenester for design, konstruksjon og industriell produksjon.

* Forhandler av markedsledende BIM-verktøy som Archicad, ArchiFrame, Twinview, Solibri, Twinmotion, ArchiTerra, BIMcloud, BIMcontact, BIMx, Artlantis og Cinema 4D.

Archicad
1. Fleksible lisensløsninger
2. Spar tid og penger med flytende nettverkslisenser
3. Forutsigbare kostnader
4. Det mest moderne BIM-verktøyet på markedet
5. Ett verktøy fra design til dokumentasjon
6. Verdensledende på åpenBIM
7. Bytte BIM-verktøy er enklere enn du tror

Visste du at:
* Verdens nest høyeste skyskraper er tegnet i Archicad. Merdeka 118 i Kuala Lumpur er 644 meter høyt og 400.000 m2. Arkitekt: Fender Katsalidis Architects.
* Drammen sykehus er på 122.000 m2 og er tegnet i Archicad. Arkitekter: Link-, Bølgeblikk- og Ratio Arkitekter.
* Mjøstårnet, verdens høyeste trehus, er tegnet i Archicad. Arkitekt: Voll Arkitekter.

Artikler fra Nordic BIM Group / Graphisoft Norge
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.