Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Mapei lanserer bærekraftrapport for den norske virksomheten

For første gang kan Mapei AS presentere en egen bærekraftrapport for sin norske virksomhet. – Dette er en rapport vi er stolte av å presentere, og det er lagt ned en enorm innsats av våre ansatte og samarbeidspartnere for å lose arbeidet i havn, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS.

Annonsørinnhold

Rapporten vil bli presentert på Bygg Reis Deg for første gang, men den finnes nå tilgjengelig i elektronisk form, og kan lastes ned her.

Bærekraftrapporten er utformet etter den såkalte GRI-standarden (Global Reporting Initiative) som er en internasjonal anerkjent standard innen utforming av rapporter av denne typen.

Tar miljøet på alvor
Hagerud, som selv har vært tungt involvert i arbeidet, sier dette viser at Mapei virkelig tar miljøet på alvor, og at dette er noe som gjennomsyrer hele virksomheten.

– Denne rapporten viser hva vi produserer, hvordan det lages og hvordan hele vår verdikjede er påvirket av det grønne skiftet vi er inne i. Mapei-konsernet, som er til stede over hele verden, har tidligere laget flere bærekraftrapporter, men det er første gang vi lager en versjon rundt vår norske virksomhet, sier Hagerud.

Trond Hagerud

Trond Hagerud

Klikk for større versjon

Han forteller at de har vært opptatt av hvordan hele virksomheten påvirker klimaet gjennom en årrekke, og at selskapets ansatte nå har lagt ned et stort stykke arbeid med å samle dette mellom to permer.

Mapei investerer kraftig i forskning, utvikling og utdanning som en del av sitt 360 graders-perspektiv på bærekraft, og bærekraftig utvikling har gjennom mange år vært prioritert høyt i Mapei. Ikke bare med henblikk på miljøet, men også i forhold til de menneskene som jobber i bedriften og samfunnet generelt.

– Bærekraftig utvikling er noe som er viktig og inspirerende for hele organisasjonen og noe vi prioriterer høyt. Det er ikke bare en snakk vi tar i ledergruppen – dette er noe vi løfter sammen og engasjerer hele bedriften i. Ikke minst etter klimaavtalen i Paris og FNs 17 bærekraftsmål har vi satt et felles navn på dette, brukt disse målene som en rettesnor for vår utvikling og fått noe å strekke oss etter. For oss er det viktig at vi lager en bærekraftig strategi, hvor alle målene er en integrert del av vår strategi i et 360 graders-perspektiv, sier Hagerud.

– Det koster selvsagt penger å ha et så sterkt fokus på bærekraft, men vi ser dette som en helt nødvendig investering. Hvis vi ikke lykkes med dette, ville det på sikt være negativt for vårt omdømme, vår utvikling og vår økonomi. Vi har ambisiøse mål, og derfor ønsker vi selv å være en del av løsningen. Vi kan faktisk bety en forskjell, og det er veldig inspirerende og meningsfylt for oss i Mapei-teamet, understreker Hagerud.

Bygg Reis Deg
Konsernet har tidligere laget flere bærekraftrapporter, men nå er dette også fulgt opp med en egen rapport for den norske delen av konsernet.

– Jeg er meget tilfreds med arbeidet som er lagt ned av organisasjonen i dette arbeidet, og at selskapets første bærekraftrapport nå kan lanseres inn mot åpningen av Bygg Reis Deg, hvor Mapei i år satser tungt.

– Denne rapporten er fokusert inn mot den norske virksomheten fra a til å, og omfatter derfor selvsagt fabrikken og arbeidene på Sagstua. Det er mange av de ansatte i organisasjonen som har lagt ned mange timer i denne rapporten, sammen med Ernst & Young som har bistått oss i arbeidet. Rapporten er dermed tredjeparts verifisert, sier Hagerud.

Han forteller at rapporten viser den grunnleggende strategien de jobber etter, og omfatter da også de mange EPD-ene som de har utformet for sine ulike produkter.

Dao Ringøy

Dao Ringøy

Klikk for større versjon

Integrert i bedriftens strategi og kultur
Dao H. Ringøy, QHSE Manager i Mapei, sier at bærekraft er godt integrert i bedriftens strategi og kultur.

– Det er derfor helt naturlig å utarbeide en rapport, et sammendrag, som viser våre resultater og status til våre interessenter, sier Ringøy.

Klikk for større versjon

– Den viser ikke bare status med tiltak på ytre miljø utslipp, men handler også mye om hvordan vi tar vare på våre medarbeidere og nærområdet rundt oss. Hva bedriften jobber med og er med å ta ansvar for, vises tydelig i rapporten, noe hver enkelt medarbeider kan være stolt å være en del av. Nå som vi har status fra bærekraftrapporten 2020, er målet å årlig forbedre resultatene, sier Ringøy videre.

Omfattende arbeid
Rapporten, som er på 78 sider, er laget på engelsk, men den er produsert med bakgrunn i hvordan det arbeides i Norge.

– Vi har kunder, samarbeidspartnere og ikke minst kolleger i et større geografisk og internasjonalt marked, og vi ønsker derfor at rapporten også skal nå ut til dette publikum, og dermed treffe noe bredere, sier han.

– Rapporten har fokus på den norske virksomheten, men går også inn på hvordan vi jobber i hele det verdensomspennende Mapei-konsernet. Vi har prioritert å lage den så presis som mulig, med tall fra egen produksjon og drift, i tillegg til alt av transport, og så videre, legger han til.

Rapporten vil bli lansert på Bygg Reis Deg men kan også lastes ned her!

Klikk for større versjon
Annonsørinnhold
Mapei

MAPEI er en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. MAPEI i Norge holder til på Sagstua i Nord-Odal kommune, og anlegget her er også hjørnesteinen i det nordiske markedet. Våre produkter er laget for å tåle utfordringene i vårt arktiske klima. MAPEI sitt norske forsknings- og utviklingssenter er en viktig ressurs i utviklingen av unike produkter og systemløsninger til det nordiske markedet. Med stor tro på fremtiden har vi bygget ut anlegget i Nord-Odal for 190 millioner kroner, og i 2019 startet produksjonen i den nye fabrikken. I Norge er det ansatt ca. 240 personer.

* MAPEI i Norge er en del av det internasjonale MAPEI-konsernet, som ble grunnlagt i Italia i 1937. Hvert år investerer MAPEI mer enn fem prosent av sin årlige omsetning i forskning- og utvikling (FoU). Omsetningen i 2019 var 2,8 MRD Euro. Mer enn 12 prosent av Mapeis medarbeidere er aktive innen forskning, utvikling og forbedring. Dette har bidratt til at MAPEI er en av verdens største produsenter i vår bransje. Til sammen er 10 500 medarbeidere ansatt i MAPEI i til sammen 83 fabrikker i 36 land.

* Mapei har fokus på å utvikle systemløsninger innenfor alle våre produktlinjer. Vi jobber med de utfordringer som våre kunder har, for så å kunne levere en ferdig løsning.

* Konsernets policy for samfunnsansvar er å knytte sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i et bærekraftig samspill. Økonomisk vekst avhenger av å finne de gode løsningene til beste for samfunnet. Derfor har vi forpliktet oss til å ta vare på naturressursene for fremtiden til kommende generasjoner

* MAPEI er en stor bedrift, og derfor tar vi ansvar for å bidra til å utvikle industrien. Vi engasjerer oss gjennom NHO, Byggevareindustriens Forening og den regionale industriforeningen 7sterke , som vi var initiativtaker til å etablere.

Artikler fra Mapei
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.