Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Bedre effektivitet og langvarig beskyttelse av tanker i renseanlegg

Renseanlegg spiller en avgjørende rolle i opprettholdelsen av et godt miljø ved å behandle avløpsvann og avverge forurensning av vannressurser. Disse anleggene er imidlertid under konstant påvirkning av aggressive kjemikalier, korrosjon, og andre eksterne faktorer som kan føre til nedbrytning og redusert effektivitet over tid.

Annonsørinnhold

For å opprettholde funksjonalitet og forlenge levetiden, er overflatebehandling av renseanlegg av avgjørende betydning. Her ønsker vi å utforske ulike aspekter ved overflatebehandling og hvordan det kan bidra til å forbedre renseanleggets effektivitet og beskyttelse.

Identifisering av behov
Før man går i gang med overflatebehandlingen, er det viktig å evaluere de spesifikke behovene til renseanlegget og identifisere de mest hensiktsmessige materialene for å tåle miljøbelastningen det utsettes for. Ved å vurdere de ulike faktorene som kan påvirke renseanlegget, kan man ta informerte beslutninger om materialvalg. MAPEI har bestandige og effektive løsninger til tanker i både vann- og avløpsrenseanlegg. Våre løsninger passer til nybygg så vel som renovering og våre eksperter kan bidra med sin lange erfaring til å komme med anbefalinger.

Klikk for større versjon

Beskyttelse mot nedbrytningsmekanismer
Korrosjon, kloridinntrengning og biologisk nedbrytning er noen av de mest utfordrende problemene i renseanlegg. Aggressive kjemikalier og fuktighet kan føre til nedbrytning av metaller og materialer over tid. Overflatebehandlingsmetoder som galvanisering, belegg og malingsystemer kan brukes for å beskytte mot korrosjon. Disse metodene danner en beskyttende barriere som forhindrer direkte kontakt mellom metallet og korrosive stoffer. Vår ideelle løsning for korrosjonsbeskyttelse heter MAPEFER. Dette er et produkt som benyttes på frilagt armering og danner en beskyttende passivfilm.

I tillegg til korrosjon i betongkonstruksjonen kan det ved rehabilitering være behov for å reparere selve betongstrukturen. Her kan vi tilby håndmørtler, heftbro, støpemørtler, porefyllere og løsninger til tetting av riss og sprekker.

Rengjøring og fjerning av avleiringer:
Over tid kan renseanlegg samle opp avleiringer som organisk materiale, mineraler og andre forurensninger. Disse avleiringene kan redusere anleggets effektivitet og forårsake blokkeringer. Regelmessig rengjøring og fjerning av avleiringer er derfor avgjørende. Bruk av høytrykksvasking, kjemiske rengjøringsmidler og mekaniske verktøy kan bidra til å fjerne avleiringer og opprettholde optimal drift.

Overflatebeskyttelse og tetning av tanker:
I tillegg til korrosjonsbeskyttelse er det svært viktig å sikre at overflaten i renseanleggets tanker er tilstrekkelig beskyttet mot lekkasjer, slitasje og eventuelle ytre påvirkninger. Ved å bruke våre vanntette systemer beregnet for dette formålet kan man forhindre inntrengning av fuktighet og sikre en langvarig beskyttelse av overflaten i renseanleggets tanker. Mapei leverer flere ulike løsninger til disse formålene og felles for de er at de gir en porefri, vanntett, hygienisk og renholdsvennlig overflate. Våre to beste valg er PURTOP 1000 sprøytbar polyureamembran til blant annet avløpstanker og PURTOP EASY DW håndappliserbar, drikkevannsgodkjent polyuretanmembran til vanntanker.

Klikk for større versjon

Overflatebehandling av renseanlegg er en kritisk faktor for å opprettholde deres effektivitet og levetid. Ved å identifisere spesifikke behov, velge riktige materialer, implementere korrosjonsbeskyttelse, utføre regelmessig rengjøring og vedlikehold, samt sørge for optimal overflatebeskyttelse, kan man sikre at renseanlegget fungerer optimalt over tid. I tillegg til tekniske fordeler gir en grundig overflatebehandling også en visuell forbedring og bidrar til å bygge en positiv merkevare for renseanlegget. Ved å investere i overflatebehandling kan samfunnet dra nytte av effektive renseanlegg som beskytter miljøet og vannressursene våre på en pålitelig måte.

Mapei gir deg komplette løsninger til overflatebehandling av vann- og avløpsrenseanlegg bidrar til forebygging av skader samtidig som de øker konstruksjonens levetid.

SE VÅRE SYSTEMER TIL RENSEANLEGG

LES VÅR BROSJYRE OM OVERFLATBEHANDLING AV RENSEANLEGG

Våre eksperter hører gjerne fra deg hvis du ønsker å høre mer om våre løsninger til overflatebehandling i vann- og avløpsrenseanlegg:

Salgssjef Industrigulv, Erik Haukerud – tlf 913 96 554 – epost: e.haukerud@mapei.no

Produktsjef Vanntetting, Rune Kirkestuen – tlf 901 45 836 – epost: rune.kirkestuen@mapei.no

Annonsørinnhold
Mapei

MAPEI er en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. MAPEI i Norge holder til på Sagstua i Nord-Odal kommune, og anlegget her er også hjørnesteinen i det nordiske markedet. Våre produkter er laget for å tåle utfordringene i vårt arktiske klima. MAPEI sitt norske forsknings- og utviklingssenter er en viktig ressurs i utviklingen av unike produkter og systemløsninger til det nordiske markedet. Med stor tro på fremtiden har vi bygget ut anlegget i Nord-Odal for 190 millioner kroner, og i 2019 startet produksjonen i den nye fabrikken. I Norge er det ansatt ca. 240 personer.

* MAPEI i Norge er en del av det internasjonale MAPEI-konsernet, som ble grunnlagt i Italia i 1937. Hvert år investerer MAPEI mer enn fem prosent av sin årlige omsetning i forskning- og utvikling (FoU). Omsetningen i 2020 var 2,8 MRD Euro. Mer enn 12 prosent av Mapeis medarbeidere er aktive innen forskning, utvikling og forbedring. Dette har bidratt til at MAPEI er en av verdens største produsenter i vår bransje. Til sammen er 11 000 medarbeidere ansatt i MAPEI i til sammen 84 fabrikker i 35 land.

* Mapei har fokus på å utvikle systemløsninger innenfor alle våre produktlinjer. Vi jobber med de utfordringer som våre kunder har, for så å kunne levere en ferdig løsning.

* Konsernets policy for samfunnsansvar er å knytte sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i et bærekraftig samspill. Økonomisk vekst avhenger av å finne de gode løsningene til beste for samfunnet. Derfor har vi forpliktet oss til å ta vare på naturressursene for fremtiden til kommende generasjoner

* MAPEI er en stor bedrift, og derfor tar vi ansvar for å bidra til å utvikle industrien. Vi engasjerer oss gjennom NHO, Byggevareindustriens Forening og den regionale industriforeningen 7sterke , som vi var initiativtaker til å etablere.

Artikler fra Mapei
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.