Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Bygården i Olav Tryggvasons gate 19, Trondheim. Illustrasjon: HEAT arkitekter

Bygården i Olav Tryggvasons gate 19, Trondheim. Illustrasjon: HEAT arkitekter

Bygård i Trondheim stod tom - fikk nytt liv med ombruk i fokus

E C Dahls Eiendom rehabiliterer en bygård som består av en tregård og en teglsteinsgård i Trondheim sammen med HEAT arkitekter, Consto Midt-Norge og Bravida. Målet er å få til så mye ombruk av byggematerialer og tekniske komponenter som mulig.

Annonsørinnhold

Bygården i Trondheim ligger i Olav Tryggvasons gate 19 og består to ulike bygninger. En tregård på tre etasjer som vender ut mot gata, og et fire etasjers teglsteinsbygg som ligger i bakgården. Begge er bygd på slutten av 1800-tallet. Teglgården har stått tom i flere tiår.

For å få oversikt over hva som finnes i tilgjengelige donorbygg har E C Dahls benyttet seg av Loopfront som kartleggingsverktøy. Den gamle ærverdige postgården som nå skal bygges om til museum er en av disse.

– Vi har kartlagt en god del selv, men entreprenørene har også bidratt i denne prosessen. Bravida har kartlagt tekniske installasjoner og lagt disse med tilhørende informasjon inn i Loopfront. Consto har kartlagt byggningsmateriell og lagt disse inn i plattformen med tilhørende informasjon. Arkitekten har benyttet seg av oversikten for å se hvilke materialer vi har tilgjengelig, og om de passer i gården, før de har tegnet inn ombruks-materialet, forklarer Lisa Johansen, Prosjektleder i E C Dahls Eiendom AS.

Bygården i Olav Tryggvasons gate 19, bygd på slutten av 1800-tallet. Foto: E C Dahls Eiendom

Bygården i Olav Tryggvasons gate 19, bygd på slutten av 1800-tallet. Foto: E C Dahls Eiendom

Klikk for større versjon

Bygården i Olav Tryggvasons gate 19 skal være et bærekraftig prosjekt innenfor alle de tre dimisjonene av bærekraft, og har fokus på sirkulære løsninger, både i form av ombruk, ombrukbarhet, men også endringsdyktighet.

Kartlegging av prosjektleder Lisa Johansen og arkitekt Mariann Kristiansen. Foto: E C Dahls Eiendom

Kartlegging av prosjektleder Lisa Johansen og arkitekt Mariann Kristiansen. Foto: E C Dahls Eiendom

Klikk for større versjon

– Målet er å bevare så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse og gjennomføre en rehabilitering. Prosjektet vil ombruke materialer internt i bygget, men også tilført fra andre donorbygg. Vi forventer en CO2-besparelse over 50 %. Det føres klimagassregnskap for hele tiltaket i henhold til NS 3720 i prosjektet. Alle ombrukte og tilførte materialer vil også legges i Loopfront hvor vi kan hente ut CO2 regnskap for prosjektet.

Da vi bestemte oss for å gå i gang med rehabilitering av gården så vi en unik mulighet til å skape vårt første store ombruksprosjekt. Vi har lenge holdt på med det i en mindre skala, men nå ønsket vi å løfte det opp et nivå. Det er fantastisk å jobbe i et selskap som setter en gård til disposisjon for at vi skal lære oss ombruk og de utfordringene det kan medføre.

E C Dahls:

E C Dahls Eiendom AS er det ledende eiendomsselskapet i Trondheim Sentrum, og er en naturlig eiendomspartner for privat næringsliv og offentlige virksomheter i bykjernen.

-Etablert i 1986 gjennom en fisjon i E. C. Dahls Bryggeri

-Langsiktig eiendomsaktør med fokus på beliggenhet

-Tilbyr lokaler med riktig kvalitet til riktig pris tilpasset brukerens behov

-Eier omlag 80 eiendommer i Trondheim sentrum

-Eies av Reitan Eiendom AS

www.ecde.no

post@ecde.no

Som eiendomsselskap er vi avhengig av et godt datagrunnlag
– Vi begynte å bruke Loopfront høsten 2021. Det hele startet med prosjektet Olav Tryggvasons gate 19, hvor jeg startet å kartlegge i et excel ark, men etterhvert som materialmengden økte så vi behov for et bedre verktøy. Fordelene med Loopfront at vi lett får delt informasjon med teamet i prosjektet, internt i E C Dahls Eiendom over hvilke materialer vi har, hvor det står og hvor det skal. Loopfront er et godt verktøy, også er det under stadig utvikling. Vi har et godt samarbeid med Loopfront og er med på videreutviklingen.

For å jobbe effektivt med ombruk trenger man riktig verktøy
— Det er prosjekter som Olav Trygvessgate 19 som gjør ombruk så interessant. Loopfront er et digitalt materialhåndteringsystem, utviklet for å gjøre det enklere ombruke møbler, inventar og byggematerialer. I plattformen vår finner man løsninger som kartleggingsverktøy, materialoversikt og rapporterings-dashboard. Målet er at brukerne skal få mer ut av det de allerede eier, samtidig som de reduserer CO2-utslipp og avfall, sier Marina Skanche, Kundeansvarlig og Sirkulær rådgiver i Loopfront.

Annonsørinnhold
Loopfront

Loopfront er et digitalt materialhåndteringssytem, utviklet for å gjøre det enklere og mer lønnsomt å gjenbruke møbler, inventar og byggematerialer. Målet er at brukerne skal få mer ut av det de allerede eier, samtidig som de reduserer CO2-utslipp og avfall.

- Norsk SAAS-selskap med 29 ansatte som jobber i Oslo, Trondheim, Stockholm og Berlin

- Tilrettelegger for selvbetjent oppmåling- og bestilling av materiell, organisering av logistikk, og rapportering av sirkulære aktiviteter

- Bidrar til kostnadsreduksjoner ved å forlenge levetiden til materielle eiendeler

- Over 50 kunder med over 150.000 registrerte materialer

- Produktoppdateringer hver 2. uke

www.loopfront.com

contact@loopfront.com

Artikler fra Loopfront
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.