Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Se hvordan maskinparken kan få 10% høyere restverdi!

Løsningen Maskinvedlikehold revolusjonerer vedlikehold av anleggsmaskiner. Den bidrar til full kontroll og oversikt over maskinparken slik at tiltak kan iverksettes når det er nødvendig.

Annonsørinnhold

– Maskinvedlikehold gjør det raskt og enkelt å bygge sjekklister og vedlikeholdsrutiner, sier produktsjef Frode Jensen i Effera. Appen er brukervennlig, og det er enkelt å navigere, samt gode beskrivelser av hvordan oppgavene skal utføres. Dette medfører mindre opplæring, mer effektivitet og dermed også økt sannsynlighet for at oppgavene blir utført korrekt.

Enkelt forklart går løsningen ut på å hente ut data fra de forskjellige maskinene og deretter gjøre informasjonen tilgjengelig i en mobil-app. Denne er enkel å bruke for alle, uansett disiplin og fungerer både på Android og IOS. Mobiltelefonen blir dermed et arbeidsverktøy som vil informere brukeren om forestående oppgaver, og bidrar til å håndtere saker som blir lagt til oppgavelisten.

Samtidig vil all detaljert vedlikeholdshistorikk bli lagret i appen slik at den er lett tilgjengelig.

– Vi må skape verdi for kundene våre og derfor er ROI på produktene våre ekstremt viktig. Vi har engasjert konsulentselskapet Capgemini i dette arbeidet, hvor de, sammen med en bredde av norske maskinentreprenørene, har fått fram verdiene som skapes med et digitalt maskinvedlikehold. Når man ser på disse tallene, taler de for seg, og det vil absolutt lønne seg for maskinentreprenører å gå i gang med løsningen vår, sier Arild Nesheim, salgssjef i Effera.

Klikk for større versjon

Sikkerhet er hovedfokuset i løsningen, og ved korrekt bruk sikres det at alle avvik blir håndtert. Feil som blir oppdaget når sjekklistene utføres kan meldes inn, både ved hjelp av tekst og bilder, slik at rett person vil motta melding om feilen som må fikses. Bruk av digital løsning for maskinvedlikehold resulterer i økt innmelding og oppfølging av oppgaver, sjekklister og avvik.

I appen er personlige oppgaver og sjekklister lett tilgjengelig, og oversikten knyttes til den enkelte og den enkeltes disiplin. Hver oppgave har en kronologisk tidslinje hvor man kan følge fremdriften med oversikt over personer som har vært involvert i oppgaven. Dermed er det enkelt å få opplysningene om hvem som har gjort hva og når dette er gjort. Oppgavene kan utføres etter driftstimer, kjølelengde eller ved faste tidsintervaller.

Appen har full funksjonalitet i områder uten dekning og den er enkel å både bruke og forstå. Løsningen viser også oversikt over oppgaver basert på hvor man befinner seg, og vil derfor være svært nyttig for alle som beveger seg mellom ulike områder og prosjekter.

Annonsørinnhold
Effera

Effera AS er markedsledende innenfor sikkerhetsløsninger til tunnelbransjen. Vi leverer elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner, brannalarmutstyr, 4G/WiFi-dekning, radioer (UHF/Push-to-Talk) og ventilasjonsstyring.

De siste årene har vi utviklet løsninger som ivaretar anleggsmaskiner og de som bruker dem i hverdagen. Hverdagen effektiviseres ved å hente ut data fra maskinparken og deretter tilgjengeliggjøre det som gir verdi for våre kunder gjennom vårt API.

Vår verden består av kunder, samarbeidspartnere og fora som har fokus, vilje og evne til å ta del i det grønne og digitale skiftet. Efferas rolle er å vise vår verden hvorfor og hvordan man best mulig skal utnytte nåtidens og fremtidens teknologi for å skape bærekraftige verdier.

Samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare optimaliseres gjennom brukervennlige applikasjoner. Vi organiserer stordata og tilgjengeliggjør det som gir verdi for våre kunder, slik at de best mulig kan ta riktige avgjørelser for selskapet, ansatte og miljøet.

Se mer på effera.no

Artikler fra Effera
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.