Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Svein Rogers lille røde

Alle steiner snus for å ta ned miljøbelastningen. Ofte er svaret på dagens utfordringer i fortiden.

Annonsørinnhold

Svein Roger Johansen er prosessleder for Verksted og Vedlikehold i Cramo & Verkstedleder for HUB Kjeller, rett utenfor Lillestrøm. Han har jobbet i – og rundt – verksted hele sitt yrkesaktive liv.

– Så lenge jeg har jobbet på verksted har det handlet om avfall, forbedringer av systemer og i produksjonen, og innskjerping av rutiner for å sikre at vi driver så lønnsomt og miljøriktig som mulig, sier Johansen.

Han har jobbet på Kjeller i over åtte år, og har sammen med kolleger utvidet plassen og snudd opp ned på det meste.

– Det er en stor operasjon og vi må ha kontroll og struktur på alt. De ansatte har vært med på en stor endring, og er veldig proaktive rundt det å finne forbedringer, sier han.

Regler som skaper muligheter
Målet er å sikre at arbeidsflyten kan forbedres og produktiviteten økes. I 2013 ble det satt et femårsmål om å redusere kostnader på verksted og vedlikehold med 25 prosent. Målet ble nådd med god margin samtidig som størrelsen på operasjonen økte hvert år.

– Alle steiner ble snudd for å skape mer effektiv drift og for å bli bedre på helse, miljø og sikkerhet. Det viktigste var å rydde for å få oversikt og kontroll, sier han.

Johansen er opptatt av å sette ting i systemer, og grunnprinsippet er at regler skal skape, ikke begrense.

– Det må være handlingsrom for den enkelte ansatte. Om det blir for detaljert blir systemet umulig å følge. Det viktigste er å skape en kultur og legge til rette for arbeidsformer der de gode valgene ligger i ryggmargen til den enkelte, sier han.

De mange små valgene
Hemmeligheten ligger i mange små riktige valg. Noe av det første Johansen gjorde var å ansette en egen ansvarlig for delelageret. Endringen var først uvant for de ansatte som var vant til å finne frem selv på et lager som var mye større enn nødvendig, men gevinstene kom raskt.

– Ved å ha en egen person på delelager kan mekanikerne jobbe mer effektivt, og vi kan ha et mindre delelager. Det sparer oss for tid, penger og kostnader, sier han og påpeker at det mest bærekraftige vil alltid være å ikke kjøpe mer enn nødvendig.

En jobb som forurenser
Han trekker frem mange andre eksempler på smarte grep i en verkstedhall som er designet for å redusere miljøbelastningen mest mulig.

– Jobben vi gjør forurenser. Vi tapper olje fra maskiner som forurenser, og fyller på ny olje. Vi må jobbe hardt for å rette opp der vi kan. Mest i egen drift, og gjennom å påvirke både kunder og leverandører, sier han.

Miljøengasjement har vært med Johansen lenge. Han har særlig fokus på hvordan redusere mengden restavfall, og dele opp avfallet i mindre fraksjoner gjennom å sortere eksempelvis kjemiavfall, stål, batterier, plast og ulike elektroniske komponenter.

– Økonomi er en viktig driver. Avfall er dyrt å håndtere. Ved å redusere dette kan vi spare mye penger. I tillegg kan vi få godt betalt for det avfallet som har en verdi for andre, sier han.

HMS er lønnsomt
– De som påstår at HMS ikke er lønnsomt har faktisk ikke fulgte med i timen. Miljø handler like mye om arbeidsmiljø, sier han.

En av Johansens store kjepphester er å redusere antallet spraybokser med drivgass. Det vil ikke bare redusere kostnadene og belastningen på miljøet, like viktig er det å skåne ansatte for påvirkning av negative gasser. Han holder frem en klassisk rød oljekanne som kan erstatte veldig mange bokser med spraykjemikalier, og som fungerer til et stort antall formål.

– Vi kjøper dermed langt færre bokser og reduserer utslipp. Viktigst er at de ansatte eksponeres for færre gasser. Det er bra for helsen og det hever produktiviteten. Ansatte ser at det investeres for at de skal ha det bedre på jobb.

Det er også investert i smartere verktøy og fleksible arbeidsstasjoner slik at mekanikere kan komme enklere til de ulike delene av maskinene, og dermed få mindre negativ belastning.

– Det belaster kroppen mye mindre når de kan sitte og skru, og kvaliteten på jobben blir bedre.

Klikk for større versjon

Det viktigste er holdningene til hver enkelt
På spørsmål om råd han kan dele med andre, ramser Johansen opp mange tiltak, men presiserer at det viktigste er tankesettet og holdningene til hver enkelt kollega.

* Still krav til emballasjebruk. Oppfordre leverandører til å levere utstyr med mindre plast og papp, og unngå også unødvendig merking av emballasjen

* Komprimer så mye avfall som mulig. Ved å klemme ut luft kan mer avfall fraktes i hver container, og unødvendig frakt reduseres. Færre transporter gir lavere kostnader og mindre klimafotavtrykk

* Lag system for å skille ut så mange avfallsfraksjoner som mulig. Desto bedre man er på sortering desto billigere er det å bli kvitt avfallet, og større er inntektspotensialet

* Still flere spørsmål ved ressursbruken. Ved å få ansatte til å sjekke batteriene enda mer nøye før de skiftes har Cramo redusert innkjøpet av nye batter med minst 20 prosent

* Legg til rette for enda bedre vedlikehold og reparasjon av hver maskin. Det er god bærekraft i å sikre færrest mulig driftsstans på maskiner ute hos kundene, og for å sikre at hver enhet får lengst mulig levetid

* Fokuser på opplæring og internkommunikasjon. Inkluder de ansatte. Endring skapes best med samarbeid og ved å skape forståelsen for at alle er i samme båt

* Ikke la ansatte bli offer for dyktige selgere. Selv om nye løsninger kan ha spennende funksjoner og egenskaper så må man være kritiske til alt som kjøpes inn

* Bytt ut de fossile kjøretøyene med enheter som går på strøm og biodrivstoff

– Vi må sette spenstige mål. Det er ikke alt det finnes svar på nå. Ved å ta beslutninger så løser vi problemene underveis, og vi vil alltid jakte på løsninger, produkter og systemer som er bedre og smartere enn hva vi har i dag, avslutter han.

Les mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft

Annonsørinnhold
Cramo

Cramo AS er en ledende utleieaktør i Europa og Norge. Vår bredde på utleieprodukter dekker maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til bygg- og anleggsbransjen, industrien og offentlige sektor. Vi tilbyr våre kunder kapasitet, nærhet og kompetanse, og våre leveranser omfatter korttidsutleie av maskiner/utstyr, totalpakker ved større prosjekter, flerårige fullserviceavtaler og outsourcingsløsninger. Cramo AS er ISO sertifisert innenfor for både Kvalitet og Miljø (9001/14001).

Artikler fra Cramo
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.