Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Smart ny app for å håndtere maskiner på byggeplass

Færre transporter inn og ut av byggeplass, og bedre tilgang til flere maskiner er de største gevinstene nå som STØ Entreprenør har prøvd den nye appen Utstyrsdeling.

Annonsørinnhold
Arbeidsleder på prosjektet, Kasper Hagestande.

Arbeidsleder på prosjektet, Kasper Hagestande.

Klikk for større versjon

Grunnarbeider Lars Petter Wilberg og arbeidsleder Kasper Hagestande er to av de første som har testet det som trolig blir normen for å håndtere maskiner på byggeplassen.

På prosjektet Kvartal 1 i Lillestrøm bygger STØ Entreprenør flisbyens nye storstue, med kontorer, bibliotek og kulturskole. Når de står ferdige våren 2022 skal kulturkvartalene ta imot inntil en million besøkende og brukere hvert år. Utbyggingen foregår i sentrum, ved en av Lillestrøms mest trafikkerte rundkjøringer. Her passerer tusenvis av mennesker hver dag, få meter fra togstasjonen og bussterminalen.

– Vi bygger på et veldig komprimert område. Det gjør det vanskelig å lagre materialer og utstyr, og logistikken er ikke lett, sier Hagestande.

Pilot på den nye tjenesten
I anbudsprosessen i forkant av byggeprosjektet spilte Cramo inn en ny teknisk løsning for smartere håndtering av det leide utstyret på byggeplassen.

– Det var noe vi ønsket å teste ut, og det er kult å være først i markedet med dette, sier Hagestande.

Utstyrsdeling er i korte trekk en app som gjør at de som jobber på en byggeplass kan styre alle maskiner og utstyr på en smartere måte. Sensorer på hver enhet gir sanntidsoversikt på alt utstyr: Hvor det er, hvem som bruker det, og når det er tilgjengelig for leie. Fordelene er økt produktivitet, bedre sikkerhet, lavere kostnader og et bedre klimaregnskap på byggeplassen. Utstyrsdeling settes opp med det utstyret som beregnes riktig for hvert prosjekt, og kan justeres etter behov.

Alle kan dele på utstyret
– De som jobber på byggeplassen booker utstyret ved behov, og utstyret kan deles med underentreprenører. Kostnadene belastes etter bruk, og vi får lavere kostnader når utstyret ikke benyttes. Det er billigere å la utstyret stå enn at maskinene skal fraktes inn og ut av byggeplassen, sier Hagestande.

Ikke minst er det lett å bestille inn nye maskiner, booke service, og få tilgang til brukerveiledning. Appen gir også innsikt i hvilke firma som bruker hvilke maskiner, og hvor mye. Dermed kan kostnader fordeles etter bruk, og behovet for totalt antall maskiner på byggeplass kan begrenses.

– Det fjerner også tvil om hvem som har ansvaret om det oppstår skade på utstyret, og om maskiner ikke er satt til lading. Erfaringen er at alle strekker seg litt lengre for at utstyret skal være bra til nestemann som skal bruke det, sier Wilberg, som presiserer at dette fjerner en kilde til mulige konflikter mellom ulike firma på byggeplass.

Kasper Hagestande og grunnarbeider Lars Petter Wilberg.

Kasper Hagestande og grunnarbeider Lars Petter Wilberg.

Klikk for større versjon

Kom raskt i gang
For Cramo var dette et av pilotprosjektene på den nye løsningen. For å hente best mulig grunnlag til videreutvikling av løsningen har oppfølgingen vært ekstra tett underveis, og de på byggeplass har vært flinke til å gi konstruktive tilbakemeldinger. Det har ført til at utviklerne har kunnet tenke ut flere spennende funksjoner og idéer på nye anvendelsesområder.

Wilberg fremhever hvor raskt og enkelt det var å komme i gang med appen.

– Vi hadde en kort gjennomgang med Cramo som også hjalp oss med brukernavn og oppsett av profiler til de som skal ha tilgang, sier Wilberg.

Opplæringen dekket de viktigste funksjonene, som å bestille nye maskiner, booke service og hvordan hver enkelt kan bestille tilgang til utstyr som lifter.

– Før har vi måttet ringe Cramo for å få oversikt. Nå er alt i appen, sier Wilberg som presiserer at det har vært tydelig fokus på å dele informasjon om appen, og at god opplæring er prioritert.

Mye bedre tilgang på utstyr
Wilberg sammenligner erfaringene med appen mot et tilsvarende prosjekt han har jobbet på, like ved Lillestrøm.

– Her sparer vi mye tid, vi får raskt svar på hvor utstyret er, og slipper å vente på at lifter blir ledige. Det er enkelt å bestille nytt utstyr, og vi kan planlegge bruken av maskinparken mye bedre, sier han.

Underentreprenørene i prosjektet var enkle å overtale til å bli med på løsningen.

– Det var ikke noe krav fra oss, de ville selv teste dette ut. Fordi alle betaler mindre for utstyrsleien blir også økonomien i prosjektet bedre for alle, sier Hagestande.

Wilberg fremhever at delingen har gjort at de har kunnet leie inn mer utstyr enn de normalt ville gjort, noe som også fjerner problemer knyttet til å måtte vente på at lifter og annet kritisk utstyr enten har blitt ledig, eller har blitt levert.

– Vi har kunnet stå med en buffer med utstyr som vi ellers ikke ville hatt mulighet til. Det gjør at vi kan jobbe mer effektivt, sier Wilberg.

Færre transporter inn og ut fra byggeplass
Når det bygges i et bysentrum er det særlig viktig å planlegge logistikken slik at transporter av materialer, utstyr, maskiner og avfall inn og ut av byggeplassen kan reduseres.

– Det har vært særlig viktig på dette prosjektet, sier Hagestande.

Ifølge Sintef utgjør utslipp fra byggeplasser mellom fem og ti prosent av de totale klimagassutslippene i de store byene. Transport er en stor del av dette.

– Utstyrsdeling har bidratt til at vi har behøvd færre transporter fordi flere deler på utstyret, og fordi det er enklere å planlegge logistikken. I tillegg slipper vi å bruke tid på å booke transporter og eventuell service. Alt håndteres direkte i appen, sier Hagestande.

– Det å håndtere leie av utstyr på denne måten gir mange fordeler, særlig på store prosjekter, sier Wilberg.

Lett å anbefale til andre
Hagestande peker også på at appen gir en historikk i bruksmønster. Det gir stor verdi ved kommende prosjekter, og for å fordele kostnader mellom de ulike firmaene på byggeplass.

– Det er lettere å planlegge utstyrsleie på kommende prosjekter. Jo mer riktig vi kan planlegge behovet, jo lettere er det å spare penger.

Wilberg er en av de som har vært mest ivrig med appen, og er godt fornøyd.

– Det er lett å anbefale dette videre til andre, avslutter Wilberg.

Les mer om våre digitale tjenester og hvilke fordeler det gir deg som kunde.

Klikk for større versjon
Annonsørinnhold
Cramo

Cramo AS er en ledende utleieaktør i Europa og Norge. Vår bredde på utleieprodukter dekker maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til bygg- og anleggsbransjen, industrien og offentlige sektor. Vi tilbyr våre kunder kapasitet, nærhet og kompetanse, og våre leveranser omfatter korttidsutleie av maskiner/utstyr, totalpakker ved større prosjekter, flerårige fullserviceavtaler og outsourcingsløsninger. Cramo AS er ISO sertifisert innenfor for både Kvalitet og Miljø (9001/14001).

Artikler fra Cramo
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.